Přípravný kurz k testu e-Tray v rámci testů EPSO

10.10.2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) ve spolupráci s École Nationale d’Administration (ENA) pořádá v pátek 13.10.2017 od 10. do 15. h přípravný kurz pro občany ČR, kteří uspěli v 1. kole letošních „generalistických“ testů EPSO na pozice AD5 (konkurz EPSO/AD/338/17), a postoupili tak do 2. kola, jež proběhne 16.-20.10.2017 formou testů „e-Tray“.

Kurz proběhne formou videokonference mezi štrasburským sídlem ENA (IP adresa 217.108.135.195) a sídlem MZV v Praze: účastníci se musí mezi 9:30 a 9:45 dostavit na vrátnici (Loretánské nám. 5). Kandidáti přizvaní k testům e-Tray, kteří se příští pátek do Prahy nemohou dostavit, se mohou připojit z maximálně 2 dalších míst (i mimo území ČR), musí však MZV o takovém záměru ve vlastním zájmu informovat co nejdříve a sdělit svou IP adresu.

MZV zájemce o účast na videokonferenci žádá, aby se nejpozději do 11.10.2017 přihlásili na emailové adrese da@mzv.cz a sdělili svou emailovou adresu a mobilní kontakt; následně budou kontaktováni s bližšími informacemi.

V případě bližších dotazů se zájemci mohou obracet emailem na daniel_putik@mzv.cz. Více informací – viz tento dokument.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality