Daně v květnu 2018

10.06.2018
Euroskop

Komise navrhla technická opatření k vytvoření jednotného systému DPH v EU

  • Nová pravidla by měla znamenat konec přechodného režimu DPH na jednotném trhu.

Komise navrhla technická opatření k vytvoření jednotného systému DPH v EU

  • Balík opatření mění pravidla týkající se DPH a měl by znamenat konec přechodného režimu DPH na jednotném trhu.

Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States (COM(2018)329)

  • Komise 25. 5. 2018 navrhla podrobné technické změny pravidel EU v oblasti DPH, které doplňují nedávno navrženou celkovou změnu systému, jejímž cílem je zvýšit jeho odolnost systému vůči podvodům.

Pozadí

  • DPH představuje významný a rostoucí zdroj příjmů členských států EU. Její objem v roce 2015 dosáhl více než 1 bil. €, což odpovídá 7 % HDP EU. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU. Jakožto daň ze spotřeby patří mezi formy zdanění, které nejvíce prospívají ekonomickému růstu.

Komise ve svém akčním plánu v oblasti DPH z roku 2016 oznámila, že hodlá pro EU navrhnout definitivní systém DPH (více v příspěvku „Komise navrhuje, jak v EU vytvořit jednotný prostor DPH“, Daně v dubnu 2016). Od té doby došlo k jistému pokroku díky přijetí nových pravidel DPH týkajících se prodeje online (více v příspěvku „Komise navrhla daňová opatření na podporu online obchodování a podnikání“, Daně v prosinci 2016). Komise již také předložila návrhy hlavních zásad, kterým by se měla řídit budoucí jednotná oblast DPH ve své definitivní podobě, a stěžejní reformu způsobu stanovení sazeb DPH v členských státech EU (více v příspěvku „Komise navrhla největší reformu systému DPH v EU za posledních 25 let“, Daně v říjnu 2017). Jednotná oblast DPH by měla pomoci zamezit podvodům, které se ročně odhadují na 50 mld. € a ochuzují rozpočty členských států EU.

Klíčové a sporné body

  • Podle současného systému DPH je obchodování se zbožím mezi podniky rozděleno na 2 operace: v členském státě původu je prodáno bez DPH a zdanění se provede v členské státě určení. Předkládaný návrh by toto rozdělení jedné transakce měl ukončit: přeshraniční obchod se zbožím bude definován jako jediné zdanitelné plnění a zboží tak bude daněno v tom členském státě, kde skončí jeho přeprava (tak, jak to má být). Počet podvodů s DPH by se tímto opatřením snížit.

Aby podniky provádění změn v pravidlech o DPH pocítily co nejméně, obsahují pozměňovací návrhy ustanovení nezbytná k zprovoznění online portálu, jenž bude sloužit jako jednotné kontaktní místo pro všechny obchodníky v EU (one stop shop), kteří provádějí své transakce v režimu business-to-business (B2B). Systém by měly mít možnost využívat i podniky mimo EU, které budou chtít prodávat zboží podnikům v EU a které by se jinak musely zaregistrovat pro účely DPH v každém členském státě. Jakmile bude systém funkční, musely by tyto podniky pouze jmenovat svého prostředníka v EU, jenž za ně bude formality ohledně DPH vyřizovat.

Změny by také měly snížit objem administrativních kroků, které musí podniky absolvovat, když prodávají zboží podnikům v jiných členských státech. Při obchodování se zbožím by již neměly platit specifické oznamovací povinnosti související s přechodným režimem DPH. Další fakturace obchodních výměn v rámci EU se má řídit pravidly členského státu prodejce, což by také mělo představovat menší zátěž.

  • Komise rovněž stanovila, že DPH za prodej zboží zákazníkovi v jiném státě EU bude účtovat prodejce, a to v sazbě členského státu určení. Pouze v případě, že zákazníkem je certifikovaná osoba povinná k dani (tj. osoba, kterou daňová správa uznala za spolehlivého plátce daně), bude DPH odvádět nabyvatel zboží.

Předpokládaný další vývoj

Návrh podléhá schválení Rady.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality