Eurobarometr: Roste počet Čechů, kteří nevěří sociálním sítím


Euroskop, Evropská komise, 5. 3. 2019

Češi začínají být opatrnější vůči sociálním médiím, za nedůvěryhodné je považuje už 44 % lidí. Stále k nim ale mají větší důvěru, než je průměr v Evropské unii. Vyplývá to z nového průzkumu Eurobarometru, který se kromě postojů vůči EU zaměřil i na vnímání médií a důvěru vůči nim. Média Češi podezírají z politických a komerčních tlaků.

Opatrnost Čechů vůči sociálním médiím postupně narůstá. Zatímco v roce 2016 je označovalo za nedůvěryhodné 37 %, v současné době už je to 44 %. I tak se u nás sociální sítě a internet těší vyšší důvěře než je průměr EU – důvěřuje jim 25 % Čechů, ale v průměru jen 19 % Evropanů.

Největší důvěru mají Češi v rozhlas (62 %) a televizi (52 %), oproti roku 2017 zde však došlo k mírnému poklesu, u rozhlasu o 2 procentní body a u televize o 4 procentní body.

Celých 64 % Čechů má za to, že sdělovací prostředky jsou ovlivňovány politickými či komerčními tlaky. Pouze 25 % Čechů (oproti 42 % průměru EU) věří, že média poskytují informace neovlivněné těmito tlaky.

Češi stále méně důvěřují sociálním médiím

V České republice klesá důvěra v sociální média a internet – důvěřuje jim jen čtvrtina Čechů. Zdroj: Pxhere.com

Češi jsou nadprůměrně spokojeni s ekonomikou

Celkem 84 % české populace je podle průzkumu spokojených se svým životem. Neliší se tak od evropského průměru. Naopak nadprůměrnou spokojenost Češi hlásí vzhledem ke stavu české ekonomiky – pozitivně ji hodnotí téměř 70 % respondentů. Pozitivněji svou národní ekonomiku hodnotí jen Němci a severské země. Za největší problémy české ekonomiky označují občané ČR rostoucí ceny a inflaci (41 %) a důchody (24 %).

Situaci evropské ekonomiky považuje za dobrou 54 % české populace. To je více než evropský průměr (49 %), ale zároveň méně než v roce 2017, kdy ji za dobrou označovalo 61 % Čechů. Jako hlavní problémy na evropské úrovni vidí nadále přistěhovalectví (58 %) a terorismus (42 %), tento podíl však od roku 2015 setrvale klesá.

EU je pro Čechy hlavně svoboda cestování a práce

Češi si s EU nejčastěji spojují svobodu cestování, studia a práce (46 %) a také mír (30 %). Ekonomickou prosperitu spojuje s EU 18 % Čechů, a to zejména ti v mladším středním věku, s vyšším socioekonomickým statusem a větší důvěrou k EU. Tyto skupiny uvádějí ekonomickou prosperitu ve více než 30 %.

Celkem 57 % Čechů se domnívá, že EU má v rámci světové ekonomiky dostatečný vliv a nástroje na to, aby dokázala chránit své ekonomické zájmy, což je méně než průměr EU (64 %).

Za negativní rysy EU považují Češi nejčastěji byrokracii (41 %), plýtvání penězi (38 %) a nedostatečnou kontrolu hranic (37 %).

Průzkum Eurobarometru s pořadovým číslem 90 probíhal od 8. do 22. listopadu 2018 a zúčastnilo se ho 1001 osob. Kompletní výsledky a národní zprávy jednotlivých zemí jsou k dispozici zde.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek