České projekty podpořené z programů EU


Kateřina Hamplová, Euroskop

U příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se objevuje mnoho bilančních otázek o přínosu našeho členství. Jedním z nich je například možnost českých subjektům ucházet se o finanční podporu svých neinvestičních projektů z takzvaných komunitárních programů. Tato rubrika je zaměřená právě na perspektivu českých žadatelů, kteří uspěli se svými projektovými záměry v celoevropské konkurenci.

České veřejnoprávní instituce, neziskové organizace i fyzické osoby mají díky členství v EU možnost žádat o finanční podporu ze široké škály programových titulů podporujících projekty mezinárodní spolupráce a nadnárodního významu.

Našim cílem je postupně přiblížit alespoň některé úspěšné projekty, v nichž byly české instituce a organizace buď hlavními žadateli, nebo partnery v realizovaném projektu, jenž mohl vzniknout díky finanční podpoře z komunitárních programů. Ty jsou určeny pro projekty svým obsahem zaměřené na vzdělávání, vědu a výzkum, reflexi totalitních režimů, podporu kultury, rozvoje partnerství měst a obcí, přeshraniční spolupráci, mezinárodní výměnu zkušeností či aktivní občanství.

Komunitární programy prošly od svých začátků mnohými proměnami včetně různých změn názvů, struktury, tematického zaměření i pravidly pro poskytování finanční podpory. Mezi žadateli jsou nejvyhledávanějšími grantovými tituly zejména Erasmus+, Evropa pro občany, Kreativní Evropa, Horizont 2020, COSME, které představíme na konkrétních příkladech dobré praxe podpořených činností.

Autor: Kateřina Hamplová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality