Červencový přehled dění v EU

24.08.2020
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v červenci 2020 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. července začalo německé předsednictví. Chce být ambiciózní, ale musí se vypořádat s koronakrizí.

1. července Komise představilaEvropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost. Komise chce, abychom se vzdělávali pro praxi (a ideálně celý život).

1. července Komise navrhla, jak jednat s Albánií a Severní Makedonií o jejich přistoupení k EU.

2. července Výbor regionů představil svou agentu do roku 2025. Chce zejména přiblížit EU lidem.

2. července Komise informovala, že Junckerův Evropský fond pro strategické investice aka EFSI už “mobilizoval” investice ve výši 514 mld. eur. A to dřív, než se předpokládálo.

2. července uvedla Komise, že evropský zatýkací rozkaz pomohl už v 56 298 případech.

2. července Komise přijala pokyny, jak propagovat evropské filmy „v zájmu podpory evropských audiovizuálních děl a ochrany zranitelných diváků”.

3. července Komise vypsala první výzvu na předkládání projektů z tzv. inovačního fondu. Obsahuje 1 mld. eur z dražby emisních povolenek na ekoinovace. Termín pro přihlášky je do 29. 10. 2020.

3. července Komisekonstatovala, že členské státy musejí pro vnitřní trh dělat víc. V tradičním výročním scoreboardu upozornila například na rezervy Česka v oblasti veřejných zakázek a implementace evropské legislativy.

7. června Komise zveřejnila letní hospodářskou prognózu 2020. Dle ní nás čekáještě hlubší recese. Hospodářství EU by mělo letos klesnout o 8,3 % (na jaře odhadovala 7,7 %).

7. července Komise konstatovala, že unijní systém varování před nebezpečnými výrobky RAPEX funguje, tvrdí Komise. Největší problémy jsou s hračkami.

7. července EU podpořila vinaře. Mohou třeba snáze “nouzově destilovat”.

8. července Komise představila dvě nové “dekarbonizační” strategie – za novou energetiku a pro vodík.

9. července získala Euroskupina na dva a půl roku nového předsedu. Irského ministra financí Paschala Donohoa.

9. července Komise zveřejnila výsledky nového průzkumu. Evropané vědí, co je to euroobčanství a jaká z něj plynou výhody.

9. července europoslanci schválili tzv. balíček mobility. Česko ho zvládne, ale jižní a východní státy nejsou příliš nadšené.

9. července Komis oznámila, že na dobu po brexitu bude EU připravena, Komise. Ať už dohoda do 1. 1. 2021 bude, nebo ne.

10. července europoslanci požádali, aby Komise rozhodně vystoupila proti nebezpečným chemikáliím. Rovněž konstatovali, že energetické projekty musí ctít dekarbonizační cíle.

10. července Bulharsko a Chorvatsko vstoupily do ERM II, kde musejí za stanovených podmínek vydržet aspoň dva roky. Chystají se tak na přijetí eura.

10. července konstatovali europoslanci, že dekarbonizace se neobejde bez akumulace energie z obnovitelných zdrojů.

10. července Komise zveřejnila letošní scoreboard justice. V EU je justice efektivnější, ale patrně už ne tak nezávislá.

10. července Europoslanci schválili 585 mil. eur na podporu syrských uprchlíků v Turecku, Jordánsku a v Libanonu.

10. července Komise podalahodnotící zprávu o plnění požadavků pro uvolnění vízového režimu. Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina si podle Komise zaslouží volnější vízový režim.

14. července europoslanci z výboru ENVI vyzvali, aby bylo více léků z Evropy. Závislost na dodavatelích ze zemí mimo ni dle nich vede k nedostatku. Také požadují přísnější limity na oxidy dusíku pro automobily.

14. července Komise doporučila členským státům, aby neposkytovali žádné peníze firmám s vazbami na daňové ráje.

14. července Soudní dvůr konstatoval, že Irsko Apple daňově nezvýhodnilo. Komise spor s ním (T-778/16 a T-892/16) prohrála.

15. července Komise zveřejnilasdělení s radami pro na druhou vlnu covidu.

15. července Evropská investiční banka schválila půjčky za 16,6 mld. eur. Část přiteče i do Česka.

15. července Komise vydalabalíček pro spravedlivé a jednoduché zdanění. Balíček má pomoci oživení a růstu.

16. července Soudní dvůr dal ve věci C-311/18 zapravdu Maxi Schremsovi a konstatoval, že štít mající chránit tok osobních dat do USA nesplňuje některé relevantní požadavky.

16. července generální advokát konstatoval ve věcech C-682/18 a C-683/18, že YouTube nenese přímou odpovědnost za nelegální nahrávání chráněných děl uživateli.

16. července byly oznámeny evropské investice ve výši 2 mld. eur do 140 dopravních projektů na české železnici.

17. června Soudní dvůr nevyhověl ve věci T-715/19 žádosti českého senátora Lukáše Wagenknechta ohledně zastoupení Česka na jednání o víceletém rozpočtu EU.

20. července Rada souhlasila, že EU bude mít s Čínou dohodu o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrany.

20. července Rada přijala nová pravidla pro crowdfunding, tedy platformy skupinového financování. Pro ty malé se nejspíš nic nezmění.

20. července EU zahájila veřejnou konzultaci o vztahu k Arktidě. Potrvá do 6. 11. 2020.

21. července Evropská rada po takřka pěti dnech dospěla k dohodě ohledně víceletého rozpočtu EU a postcovidového fondu obnovy, dohromady v hodnotě takřka 2 bil. eur. Europoslanci ale reagovali rezervovaně.

23. července Komise spustila veřejnou konzultaci k pokynům k regionální podpoře. Vyjádřit se k nim můžete do 30. 9. 2020.

23. července Účetní dvůr konstatoval, že systém ochrany před nekalou soutěží ze třetích zemí funguje dobře.

23. července informovala Evropská agentura pro životní prostředí EEA, že emise pěti nejškodlivějších látek znečišťujících ovzduší včetně pevných částic, oxidů dusíku a amoniaku se v letech 2017-2018 snížily.

24. července Komise představila strategii bezpečnostní unie pro roky 2020-2025 a rovnou i tři konkrétní legislativní návrhy.

24. července informovala Komise, že mikro- a sociální podniky si mohou přijít na finanční záruky. Musí se ale prokázat škodami v důsledku koronaviru.

27. června Komise schválila český koronavirový kurzarbeit. Vláda může utratit 866 mil. eur.

27. července Rada jmenovala první evropské žalobce. Česko bude šest let reprezentovat Petr Klement.

28. července Rada vyjádřila vážné znepokojení nad situací v Hongkongu. Problémem je čínský zákon o národní bezpečnosti.

29. července Komise podepsala smlouvu s farmaceutickou společností Gilead. Remdesivir pro 30 tis. pacientů je tedy zajištěn. A nezůstala jen u toho.

30. června Rada schválila a Komise přivítala změny spotřební daně na alkohol.

30. července Rada aktualizovala seznam teroristů. Obsahuje 14 osob a 21 subjektů a bude platit minimálně půl roku.

30. července EU poprvé uložila sankce za kybernetické útoky. Vůči šesti osobám a třem subjektům.

30. července byl Tomáš Szunyog jmenován zvláštním zástupcem EU pro Kosovo. Působit bude od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

30. července EU prodloužila sankce vůči KLDR o jeden rok.

30. července EU zahájila civilní poradní misi ve Středoafrické republice (EUAM RCA) a prodloužila mandát vojenské výcvikové mise (EUTM RCA).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality