Nová transatlantická agenda

10.12.2020
Úřad vlády, Euroskop

Komise a vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku 2. prosince zveřejnili soubor návrhů směřujících k posílení vztahů mezi EU a USA a také k posílení společného globálního vlivu. Dokument s názvem Nová transatlantická agenda pro globální změnu reaguje na zvolení nového amerického prezidenta Joe Bidena a usiluje o asertivnější chování EU na světové scéně.

Unie vyzvala USA, aby se společně čelili pandemii covid-19 a usilovali o otevření našich ekonomik. EU chce s USA spolupracovat na zajištění financování vývoje a spravedlivé celosvětové distribuce očkovacích látek, testů a léčebných postupů, na rozvoji společných kapacit pro připravenost a reakci, usnadnění obchodu se základním zdravotnickým materiálem a také na posílení a reformě Světové zdravotnické organizace. Dále EU navrhuje nastolit komplexní transatlantickou zelenou agendu, koordinovat postoje a společně vést úsilí o dosažení ambiciózních globálních dohod, počínaje společným závazkem k nulovým čistým emisím do roku 2050.

Součástí návrhů EU jsou společná iniciativa v oblasti obchodu a klimatu, opatření k zamezení únikům uhlíku, aliance pro ekologické technologie, globální regulační rámec pro financování udržitelnosti, společné vedení boje proti odlesňování a posílení ochrany oceánů. Dokument prohlašuje, že díky společným hodnotám, jako jsou lidská důstojnost, práva jednotlivců a demokratické hodnoty, či společným výzvám, kterým obě strany čelí, jsou EU a USA přirozenými partnery v oblasti technologické regulace a digitální správy. EU navrhuje zahájit s USA zvláštní dialog o odpovědnosti on-line platforem a velkých technologických společností, spolupracovat na spravedlivém zdanění a nápravě narušení trhu a vypracovat společný přístup k ochraně kritických technologií. Kromě toho chce EU s USA úzce spolupracovat na řešení překážek obchodu.

Užší transatlantické partnerství

EU a USA sdílejí zásadní zájem na posílení demokracie, dodržování mezinárodního práva, podpoře udržitelného rozvoje a prosazování lidských práv na celém světě. Silné partnerství EU a USA bude mít zásadní význam pro podporu demokratických hodnot. Dokument Komise a vysokého představitele navrhuje znovu navázat užší transatlantické partnerství v různých geopolitických arénách a spolupracovat na posílení koordinace, využití všech dostupných nástrojů a posílení kolektivního vlivu. EU učiní první kroky tím, že se plně zapojí do summitu pro demokracii, který navrhnul nově zvolený prezident Joe Biden. EU by rovněž uvítala koordinaci společných reakcí EU a USA s cílem podpořit regionální a globální stabilitu, posílit transatlantickou a mezinárodní bezpečnost, mimo jiné prostřednictvím nového dialogu EU–USA o bezpečnosti a obraně.


Vlajka USA. Zdroj: Pixabay.com

Autor: Lukáš Hadrava

Sdílet tento příspěvek