Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop EU hodnotila stav vzdělávání a odborné přípravy Byl zveřejněn nový Monitor vzdělávání a odborné přípravy Krátce… EU hodnotila stav vzdělávání a odborné přípravy Vzdělávání je v politické agendě…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v listopadu 2020

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop EU chce rozšiřovat dovednosti a rekvalifikace pracovníků, Komise představila první strategii pro rovnost LGBTIQ, Komise předložila Akční plán pro rovnost žen a mužů, EU podnikla další pokrok v…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v listopadu 2020

Zemědělství a rybolov v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata Pravidla SZP mají pokračovat i po roce 2020 Krátce…Nová dohoda o přechodných pravidlech SZP přijata Dle dohody mají pokračovat současná pravidla…

Pokračovat ve čteníZemědělství a rybolov v listopadu 2020