Neformální schůzka ministrů práce a sociálních věcí se zabývala udržitelností systémů sociálního zabezpečení

Ve středu a čtvrtek, 3. a 4. května, proběhlo pod taktovkou švédského předsednictví ve Stockholmu neformální zasedání ministrů práce a sociálních věcí. Ministři členských států v této formaci Rady minulý týden diskutovali nad tím, jak změny na trhu práce ovlivňují nabídku dovedností v EU a jaký má na systémy sociálního zabezpečení vliv stárnutí populace.

Ministerské diskuse proběhly i za širší přítomnosti evropských komisařů, zástupců Evropského parlamentu, ministrů zemí ESVO a občanské společnosti.

Spolupráce mezi členskými státy Evropské unie je základním předpokladem pro efektivní spolupráci na trhu práce, shodli se ministři. V diskusích, které spolu zástupci členských států ve Stockholmu vedli, vyzdvihli především řadu zajímavých iniciativ, které se zabývají spravedlivými a inklusivními podmínkami na evropském trhu práce. Dle ministrů je cenné si tyto postupy vyměňovat a vzájemně se od sebe učit. Ministerská diskuse může dále sloužit jako cenný podnět pro další práci, a to zejména během Evropského roku dovedností, který se zaměřuje především na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců napříč Unií.

Ekonomika prochází velkými změnami a my potřebujeme, aby dovednosti lidí držely krok s vývojem na trhu práce. Cílem Evropského roku dovedností je změnit způsob myšlení v oblasti odborné přípravy v EU. A zatímco míra chudoby se v posledním desetiletí snižuje, nerovnosti se nesnižují. Zpráva skupiny na vysoké úrovni o budoucnosti sociální ochrany a sociálního státu nám dává mnoho podnětů k zamyšlení nad tím, jak zajistit, aby naše záchranné sociální sítě byly robustní a odolné i v budoucnosti.

Nicolas Schmit, Evropský komisař pro zaměstnanost a sociální práva

Švédsko během svého předsednictví v Radě EU klade důraz na demografické otázky a považuje je za jeden z hlavních bodů své půlroční agendy. Odpolední zasedání se proto zaměřilo na to, jak může stárnutí populace v Evropě ovlivnit systémy sociálního zabezpečení. Členské státy se podělily o zkušenosti z vnitrostátních reforem zaměřených na řešení udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení. Zdůrazněna byla také potřeba náboru pracovníků do odvětví zdravotní a sociální péče vzhledem k tomu, že se věk dožití v Evropě postupně zvyšuje.

Zdroj: Švédské předsednictví v Radě EU

Autorka: Barbora Novotná, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek