Boj EU s dopady změny klimatu na bezpečnost a mír

Změna klimatu představuje celosvětovou krizi, která významně ohrožuje širokou škálu aspektů lidského života, včetně míru, obrany a bezpečnosti. Evropská komise a vysoký představitel Josep Borrell minulý týden přijali společné sdělení, ve kterém představují, jak Evropská unie plánuje řešit stále závažnější dopady změny klimatu a degradaci životního prostředí na oblast bezpečnosti a obrany. Toto sdělení je prvním komplexním pohledem na klimaticko-bezpečnostní problematiku.

Změna klimatu není provázána pouze s problematikou degradace životního prostředí. Je úzce propojena i s dalšími jevy a představuje multiplikátor hrozeb v dalších oblastech, jako jsou například již zmíněné oblasti míru a bezpečnosti. Opakující se extrémní klimatické jevy, rostoucí teploty a hladiny moří, desertifikace, nedostatek vody, ohrožení biologické rozmanitosti a znečištění životního prostředí ohrožují lidské zdraví a blahobyt a mohou vést ke zvýšenému vysídlování a migraci, pandemiím, sociálním nepokojům, a celkově ke zhoršení bezpečnostní situace v regionech. Pochopením vzájemných souvislostí můžou vznikat komplexní strategie vedoucí k mezinárodní spolupráci, která představuje základní pilíř v boji s dopady změny klimatu nejen v Evropské unii, ale i v celém světě.

Jako k „multiplikátoru hrozeb“ Evropská unie ke změně klimatu poprvé přistoupila již v roce 2008. Potřebu zabývat se dopadem změny klimatu a zhoršování stavu životního prostředí na globální a regionální bezpečnost zdůrazňuje také Strategický kompas a Zelená dohoda pro Evropu. Společné sdělení je prvním komplexním pohledem na tuto provázanost a navrhuje soubor 30 opatření pro řešení tohoto problému.

Hlavní cíle

Společné prohlášení vymezuje čtyři hlavní cíle:

  1. Posílit plánování, rozhodování a implementaci v oblasti boje s klimatickou změnou za pomoci podrobné analýzy;
  2. začlenit propojení klimatu a bezpečnosti do regionálních a vnitrostátních analýz konfliktů a toto propojení implementovat do vnější politiky Evropské unie;
  3. posílit opatření na přizpůsobení se klimatické změně a zmírnit její dopady v civilních a vojenských operacích;
  4. posílit mezinárodní partnerství prostřednictvím mnohostranných fór a s partnery, jako je NATO, v souladu s agendou EU v oblasti změny klimatu a životního prostředí.

Konkrétněji sdělení navrhuje v rámci analytické části např. zřízení datového a analytického centra pro klima a bezpečnost životního prostředí, ve kterém by vznikaly každoroční analýzy popisující vývoj v této oblasti. Dále obsahuje opatření na nasazení poradců pro životní prostředí do misí a operací společné bezpečnostní a obranné politiky EU či zřízení školicích platforem na vnitrostátní  i evropské úrovni.

Česká republika zaměření EU na klimaticko-bezpečnostní průsečíky dlouhodobě podporuje a v minulosti se již přihlásila k neoficiálním návrhům členských států na stejné téma. Česko tedy nejnovější společné prohlášení vítá a vývoj bude nadále sledovat.

Zdroj: Evropská komise

Sdílet tento příspěvek