Týdenní přehled dění v institucích EU 27. května- 3. června 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 27. května– 3. června 2024. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

Na programu Rady je informace EK k aktuální krizové situaci v sektoru zemědělství, o které budou ministři následně diskutovat. Půjde o pokračování debaty z únorové, březnové i dubnové Rady AGRIFISH.

Diskuze by se měla zaměřit na vyhodnocení již přijatých opatření aplánované kroky v oblasti krizového řízení. Na program Rady je takézařazena pravidelná diskuze k aktuální situaci na komoditních trzích vkontextu války na Ukrajině. Dodatečně Německo požádalo o zařazení bodu do části Různé k označování původu potravin. Slovinsko požádalo o bod s názvem „Dobré životní podmínky zvířat v centru agendy příští EK“. Dánsko požádalo o bod ke zjednodušení a regulaci vstřícné k inovacím v zemědělsko-potravinářském odvětví.

Rakousko informovalo o plánu zařadit na program jednání bod týkající problematiky populací velkých šelem v kontextu zemědělství. Slovensko informovalo o dvojí kvalitě potravin. Závěrem Rumunsko informovalo o potřebě revidovat evropské předpisy 2018/783, 784, 785 a zavést výjimku pro použití nikotinových látek jako ošetření osiva, dokud nebudou objeveny náhrady. Delegaci ČR povede náměstek ministra zemědělství M. Skřivánek.

Jednání Rady FAC ve formátu ministrů zahraničí má na programu opět dva hlavní body: ruskou agresi vůči Ukrajině a Blízký východ. V rámci prvního bodu k ruské agresi se na úvod připojí také ukrajinský ministr zahraničí D. Kuleba. Ministři se budou věnovat vojenské podpoře, bezpečnostním závazkům, mírové konferenci ve Švýcarsku, 14. sankčnímu balíčku, využití imobilizovaných ruských aktiv nebo odpovědnosti Ruska za válečné zločiny. Druhý bod týkající se Blízkého východu bude zaměřen na diskuzi s hosty, kterými budou ministři zahraničí arabských států Blízkého východu a generální tajemník Ligy arabských států. Ministři členských států EU následně zhodnotí situaci, s důrazem na vojenské operace v Gaze, humanitární situaci či možnost uspořádání mírové konference. V rámci aktuálních otázek se ministři zaměří na Gruzii a Venezuelu. Po skončení zasedání proběhne VIII.

Bruselská konference na podporu budoucnosti Sýrie a regionu. Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničních věcí J. Lipavský.

Před samotným jednáním Rady proběhne zasedání ministrů obrany ve formátu řídícího výboru Evropské obranné agentury. Následně naváže diskuze o vojenské podpoře Ukrajiny, v rámci níž proběhne také debaty s hosty, generálním tajemníkem NATO a na dálku též s ukrajinským ministrem obrany. Další bod bude zaměřený na obrannou připravenost, zejména na rozvoj obranného průmyslu a jeho financování. V plánu je i přijetí závěrů Rady o bezpečnosti a obraně obsahující také nové politické závazky pro vojenskou mobilitu. Aktuální otázky se budou věnovat právě těmto závěrům, aktivitám EU primárně v Sahelu a Rudém moři, a dále strategické revizi Stálé strukturované spolupráce (PESCO) a Kapacitě rychlého nasazení EU. Na jednání Rady naváže Schumanovo bezpečnostní a obranné fórum.

Delegaci ČR na jednání povede ministryně obrany J. Černochová.

Hlavním bodem jednání Rady bude schválení závěrů o přeshraniční integrované infrastruktuře. Dále proběhne výměna názorů na současný stav plánu REPowerEU a Green dealu. EK bude informovat o přípravách národních klimaticko-energetických plánů, o přípravě zprávy a legislativy ke zjednodušení kapacitních mechanismů, jež má EK povinnost připravit na základě schválené revize designu trhu s elektřinou, a závěrem bude představen program maďarského předsednictví v Radě EU (HU PRES). Lze očekávat i zařazení bodů AOB ke stavu připravenosti na nadcházející zimu či stavu energetického sektoru v Ukrajině v kontextu probíhající války. ČR předloží dva body: (1) spravedlivá transformace a (2) poplatky za skladování plynu v Německu. Delegaci ČR povede ministr průmyslu a obchodu J. Síkela.

Na programu jednání je diskuze k tématům obchod a konkurenceschopnost: budoucnost obchodní politiky EU a obchodní vztahy mezi EU a Afrikou. Tématem diskuze pracovního oběda je příprava 13. ministerské konference WTO, kde se EU i nadále aktivně snaží o prolomení zablokovaných vyjednávání. Delegaci ČR povede ministr průmyslu a obchodu J. Síkela.

COREPER

 • Jednotná dodatková ochranná osvědčení (SPC):

a) Nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin

b) Nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení proléčivé přípravky (vodítka pro další práci)

 •  Farmaceutický balíček

a) Směrnice o kodexu Unie týkajícím se humánních léčivých přípravků

b) Nařízení, kterým se stanoví postupy Unie pro registraci humánních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se stanoví pravidla pro činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky (informace k aktuálnímu vývoji)

 •  Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (doprava) dne 18. června 2024 (program jednání)
 •  Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 20. a 21. června 2024 (program jednání)
 •  Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika) dne 30. května 2024 (příprava)
 •  Zasedání Rady pro životní prostředí dne 17. června 2024 (příprava)

1. Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (obecný přístup)

2. Směrnice o monitorování půdy (obecný přístup)

 • Zasedání Rady pro obecné záležitosti / soudržnost dne 18. června 2024 (program jednání)
 •  Směrnice o transparentnosti zastupování zájmů třetích zemí (aktuální vývoj a pokyny pro další práci)
 • Přístupová jednání s Ukrajinou – vyjednávací rámce (schválení)
 • Přístupová jednání s Moldavskou republikou – vyjednávací rámce (schválení)
 • Vztahy EU s Tureckem (výměna názorů)
 •  Zasedání Rady pro zahraniční věci ve dnech 27. a 28. května 2024 (následná opatření)
 •  Ruská agrese proti Ukrajině (výměna názorů)
 • Zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 13. a 14. června 2024 (příprava)
 • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 21. června 2024 (program jednání)

EVROPSKÝ PARLAMENT

Předvolební období.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 29. 5.

Na programu kolegia figuruje následující bod:

 • Diskuze s bývalým prezidentem Finska S. Niinistem o přípravě a odpovědi na krize

Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek