EU pokračuje v omezování dovozu ruských paliv, Německo zruší poplatek za skladování plynu

Ve čtvrtek 30. května se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady ministrů odpovědných za agendu energetiky, které se věnovalo rozvoji elektrických sítí, vnitrostátním plánům v oblasti energetiky a klimatu či snižování závislosti na ruských fosilních palivech. Českou republiku na jednání zastupoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministři odpovědní za oblast energetiky schválili závěry o udržitelné infrastruktuře elektrických rozvodných sítí. Zástupci členských států se shodli na tom, že pro dosažení tohoto cíle je klíčové dokončit propojení evropských elektrických sítí. V návaznosti na dubnové zasedání Evropské rady také zdůraznili význam integrované a synchronizované evropské elektrické sítě pro zajištění energetické bezpečnosti, odolnosti elektrizační soustavy, konkurenceschopnosti a dekarbonizace unijní ekonomiky.

„Posilování propojení mezi státy rozšíří i naše možnosti čelit výzvám, před které nás staví transformace energetiky, ale také geopolitický vývoj. Pomůže nám zajistit stabilní a bezpečné dodávky elektřiny a to, aby bylo možné levnou elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů efektivně využívat,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Po začátku ruské invaze na Ukrajinu dne 11. března 2022 přijali vedoucí představitelé EU Versailleskou deklaraci, jež stanovila cíl postupného odstranění závislosti EU na ruských fosilních palivech.

Od května 2022 je motorem tohoto úsilí plán REPowerEU, díky jehož opatřením se již podařilo ušetřit 125,2 miliardy metrů krychlových plynu a zároveň zajistit jeho dostatečné zásoby a snížit jeho dovoz do EU ze 45 % na 15 % za pouhé dva roky.

„Opět se ukázalo, že spolupráce mezi členskými státy v energetice posiluje EU jako celek nejen v oblasti energetické bezpečnosti,“ uvedl Síkela. „Právě spolupráce nám pomohla zvládnout bezprostřední důsledky ruské agrese proti Ukrajině v oblasti energetiky a také snížit závislost na ruských energetických surovinách,“ doplnil následně s tím, že ve snižování dovozu ruských surovin je nutné pokračovat.

Ministr Síkela s podporou dalších 15 států následně požádal o vytvoření skupiny na vysoké úrovni, která by identifikovala kroky nutné k plnému ukončení importů ruských energetických surovin. V rámci bodu různé ministr Síkela také znovu upozornil na nutnost zrušení německého poplatku za skladování plynu, který negativně dopadá zejména na sousední země a ve svém důsledku zvýhodňuje dovoz ruského plynu na úkor geopoliticky bezpečnějších alternativ. „Jsem rád, že byla naše iniciativa úspěšná a oceňuji deklarované rozhodnutí německé vlády od poplatku nejpozději k 1. lednu 2025 upustit,“ uvedl Síkela k oznámení spolkové vlády.

V další části zasedání informovala Evropská komise ministry o současném stavu národních plánů v oblasti energetiky a klimatu, které nastiňují, jak chtějí země EU dosáhnout cílů v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030.

Ministři si vyměnili názory na to, jak udržet krok s cíli EU v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro rok 2030, a tím zvýšit konkurenceschopnost Unie a zároveň zajistit spravedlivý přechod k nízkoemisní energetice.

V souvislosti s tématem představila česká a slovenská delegace Karlovarské prohlášení k potřebě posílení spravedlivé transformace v regionech nejvíce zasažených dekarbonizací.

Komise ministrům sdělila informace o energetické bezpečnosti a stavu připravenosti EU na nadcházející zimu. Dle Komise jsou zásobníky naplněny z 69 % a plánované ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu by EU měla ustát bez výrazných problémů či vážných cenových výkyvů. „Musíme se na to co nejlépe připravit a zajistit pro náš region nejen dostatek zdrojů, ale také robustní infrastrukturu k jejich přepravě,“ uzavřel Síkela.

Zdroj: Rada EU, MPO ČR, ÚV ČR
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek