České pohraničí získalo od EU 10 mld. Kč, peníze pomohly přírodě či památkám

Projekty ochrany přírody, obnovy památek nebo podpory záchranářů v českém pohraničí získaly z evropského programu Interreg V-A v posledních letech asi deset miliard korun. V uplynulém obdobím 2014 až 2020 dostalo peníze z Interreg V-A 1428 projektů. Většinou byly příjemci dotací obce a kraje a jejich příspěvkové organizace. V tiskové zprávě to dnes oznámilo státní Centrum pro regionální rozvoj (CRR), které mělo rozdělování peněz a kontrolu projektů na starosti. Poslední žádosti o podporu vyřizovalo centrum letos.

„Jednotlivé programy se postupně ukončovaly od prosince 2023 do března 2024, kdy jsme vyřídili poslední žádosti o platbu,“ sdělil ředitel odboru evropské územní spolupráce CRR Jiří Jansa. Do letošního května se ještě protáhla dotační výzva v Interreg V-A ČR–Polsko, která měla pomoci s uprchlickou krizí po ruské invazi na Ukrajinu.

Právě na přeshraniční projekty mezi Českem a Polskem byl v programu největší podíl peněz, skoro polovina z celkového objemu. Největší příspěvek z programu – přes 416 milionů korun – získal česko-polský projekt „Od Zámku Frýdlant k zámku Czocha – bezpečná silniční síť“. Ten měl za cíl zpřístupnit kulturní a přírodní dědictví Frýdlantska a Dolního Slezska.

Díky unijním dotacím vznikl například Hornický region Krušnohoří s památkami z období těžby rud v Krušných horách. Interreg pomohl financovat i sledování pohybu vlků a rysů v Národních parcích Šumava a Bavorský les nebo cvičení záchranářů na polských hranicích. Spolufinancoval také cyklotrasy kolem řek Bečvy a Váhu nebo napojení odstavných ramen hraniční řeky Dyje na Jižní Moravě a v Dolním Rakousku.

Program Interreg pokračuje dál. Na roky 2021 až 2027 je v něm pro přeshraniční projekty k dispozici asi 14,7 miliardy korun.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek