Je po volbách. Co čeká Evropský parlament (a celou EU) nyní?

Občané Evropské unie si na konci uplynulého týdne vybrali nové poslance Evropského parlamentu. Obměna europoslanců je však pouze začátkem změn. Volit se bude také nové osazenstvo Evropské komise a mandát letos končí i předseda Evropské rady a šéfovi unijní diplomacie. Co bude následovat v nejbližších týdnech a měsících po volbách, a jak probíhá ustavení nového Parlamentu a Komise?

Prvním úkolem nově zvolených europoslanců bude během prvních několika týdnů po volbách vytvořit politické skupiny, často také označované jako frakce. Poslanci v nich nejsou organizováni podle státní příslušnosti, nýbrž podle té politické, která odpovídá zaměření poslaneckých klubů v národních parlamentech.

Každá taková skupina v Parlamentu musí být složena nejméně z 23 poslanců ze čtvrtiny zemí EU. Poslanci mohou být členy pouze jedné politické skupiny, nemusí se ale také připojit k žádné a pak zůstanou tzv. nezařazení.

Politické skupiny by měly rozhodnout o svém složení před prvním novým plenárním zasedáním.

Nové osazenstvo Evropského parlamentu oficiálně zahájí svou činnost prvním plenárním zasedáním 16. července 2024. Během něj si poslanci zvolí nového předsedu, místopředsedy a kvestory. Rozhodnou také o počtu poslanců, kteří budou zasedat v jednotlivých parlamentních výborech.

Po plenárním zasedání se uskuteční první schůze výborů, na nichž budou zvoleni jejich předsedové a místopředsedové.

Kromě přijímání právních předpisů, rozhodování o rozpočtu, kontroly jiných orgánů EU a dalších činností, které jsme popsali podrobněji zde, bude nový Parlament muset rozhodnout také o tom, jak naloží s legislativou, která nebyla dokončena před volbami. Parlament může pokračovat v jejím projednávání nebo ji naopak vrátit k přepracování.

Noví europoslanci budou mít za úkol hlasovat o novém předsedovi Evropské komise, kterého nominují vedoucí představitelé zemí EU. Hlasování je tajné a nový předseda musí být zvolen absolutní většinou.

Pokud kandidát potřebnou většinu nezíská, budou muset vedoucí představitelé členských států do měsíce navrhnout nového kandidáta a Parlament o něm bude znovu hlasovat.

Nově jmenovaný předseda Komise a státy EU následně navrhnou kandidáty na nové komisaře. Parlament poté uspořádá slyšení kandidátů – tzv. „grilování“, během kterého poslanci z příslušných parlamentních výborů posuzují vhodnost kandidáta pro navržené portfolio. Úspěšné absolvování slyšení před europoslanci je podmínkou pro nástup do úřadu. Poslanci prověřují, zda mají komisaři pro vrcholné exekutivní posty potřebné znalosti a nemohou své funkce zneužívat. Pokud někdo neuspěje, musí jeho země nominovat náhradníka.

Současnému předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi vyprší řádný mandát letos v listopadu. Nový předseda musí být zvolen kvalifikovanou většinou samotnými členy Evropské rady (vrcholnými představiteli členských států EU). Funkce by se měl ujmout 1. prosince.

Zdroj a foto: Evropský parlamentSdílet tento příspěvek