Kupka k budoucnosti dopravní politiky: prioritou Česka je posílení investic do základní infrastruktury

V úterý 18. června se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady ministrů dopravy, kteří se věnovali tématu udržitelnosti nákladní dopravy, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a budoucího směřování dopravní politiky EU. Českou republiku na jednání zastupoval ministr dopravy Martin Kupka.

Rada unijních ministrů dopravy schválila obecný přístup k nařízení o využívání kapacity železniční infrastruktury v rámci balíčku o ekologizaci nákladní dopravy. Cílem nařízení je zvýšit dostupnost železniční infrastruktury prostřednictvím zlepšení procesu plánování, přeshraniční koordinace a strategického řízení kapacity k umožnění většího objemu dopravy v rámci unijní železniční sítě.

„Nejen Česká republika, ale i další státy čelí tomu, že stávající koridory praskají ve švech,“ uvedl k tématu ministr Martin Kupka. „Dohoda o tom, jak nejlépe železniční infrastrukturu naplnit a řídit, je jeden z důležitých úkolů. Dnes se v této oblasti podařilo najít společný přístup, a to je pro Evropu dobrá zpráva,“ doplnil.

Rada rovněž uvítala dosavadní pokrok dosažený v rámci revize směrnice o maximálních hmotnostech a rozměrech těžkých nákladních vozidel a také směrnice o kombinované dopravě, které jsou součástí téhož legislativního balíčku. Rozvoj kombinované dopravy je pro Českou republiku zásadní z hlediska snahy o snižování emisí a důrazu na větší využívání i jiných druhů nákladní dopravy, než je ta silniční.

Ministři přijali obecný přístup k návrhu na revizi směrnice o říčních informačních službách, jejímž záměrem je zvýšit bezpečnost vnitrozemské vodní dopravy a její šetrnost k životnímu prostředí. „Informační říční systém již v České republice využíváme pro hlavní splavněnou část Labe i Vltavy a do budoucna to bude znamenat další zlepšení podmínek pro všechny, kteří tento informační systém využívají, ať už se jedná o samotné vůdce plavidel, ale pochopitelně i pro správce infrastruktury,“ řekl po jednání Kupka.

Česko podporuje proces modernizace říčních informačních služeb zejména v souvislosti s technologickým vývojem, ke kterému došlo od roku 2005, kdy byla stávající legislativa přijata. Přijaté texty budou základem pro další vyjednávání s Evropským parlamentem, ze kterého vzejde konečná podoba předpisů.

Ministři následně přijali závěry ke zvláštní zprávě Evropského účetního dvora, která se zaměřuje na pokrok v koordinaci politik v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropě. Rada se rovněž zabývala přípravou návrhu směrnice o celounijním účinku některých zákazů řízení motorových vozidel.
Zákaz by měl postihovat závažné dopravní delikty a jakékoliv protiprávní jednání v rámci silničního provozu, které má za následek těžkou újmu na zdraví či smrt. 

Během pracovního oběda ministři debatovali o strategických prioritách v odvětví dopravy pro příští legislativní období Evropské komise a Evropského parlamentu, kdy probrali například možnosti zajištění finančních zdrojů pro dopravní projekty či jejich udržitelnost v příštích letech.

Čeští zástupci v této souvislosti představili deklaraci o strategickém rozvoji a financování dopravní infrastruktury, kterou vydala 14. června v Praze skupina států V4 společně s Estonskem, Lotyšskem, Litvou. 

Zdroj: Rada EU, MD ČR, ÚV ČR
Foto: BE PRES

Sdílet tento příspěvek