Simulované jednání Evropského parlamentu v Ostravě

Dne 5.6.2024 se žáci osmých a devátých tříd ostravských základních škol zúčastnili simulovaného jednání Evropského parlamentu. Vše se odehrávalo na půdě Magistrátu města Ostravy pod záštitou Střediska volného času Korunka ve spolupráci s Eurocentrem Ostrava.

Studenti si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak ve skutečnosti vypadá a probíhá zasedání Evropského parlamentu se vším všudy.

Byli rozděleni do skupin dle zemí, přičemž každá skupina zastávala postoje a názory charakteristické pro danou zemi, kterou představovala. Zároveň každá země byla zařazena do jedné z frakcí Evropského parlamentu.

Po slavnostním zahájení jednali naši poslanci v rámci frakcí a zástupci daných zemí se snažili nalézt podobně smýšlející země a získat tak na svou stranu spojence, aby mohli prosazovat své návrhy.

Následně přišlo na řadu jednání ve výborech. Zástupci všech zemí vytvořili dva výbory, Výbor pro regionální rozvoj a Výbor pro životní prostředí. Každý z výborů se snažil dojít ke kompromisu mezi zasedajícími poslanci a vytvořit tak pozměňovací návrhy k předloženým dokumentům, aby mohly být odhlasovány na plenárním zasedání parlamentu.

Výbor pro regionální rozvoj se zabýval zejména Fondem pro spravedlivou transformaci. Hlavním tématem jednání byla podpora regionů postižených těžbou uhlí a území nejvíce zasažených přechodem na klimatickou neutralitu.

Výbor pro životní prostředí měl na programu projednávání oběhového hospodářství. Nejvíce rezonovala otázka transformace elektráren s vysokým podílem emisí na elektrárny obnovitelných zdrojů energie. Dále debatovali nad zabezpečováním a celkovou budoucností jaderného průmyslu a v neposlední řadě nad omezením fast fashion, udržitelností a prodloužení životnosti produktů.

Na závěr bylo zahájeno plenární zasedání Evropského parlamentu, kde došlo k odhlasování obou dokumentů a jejich pozměňovacích návrhů vypracovaných našimi výbory. Žáci se ukázkově vžili do svých rolí a hrdě hájili zájmy svých zemí a frakcí. Byli jsme tedy svědky výměny názorů, která přerostla až ve vášnivou debatu tak, jak to už v parlamentu občas bývá. Oba dokumenty byly nakonec parlamentem zdárně přijaty, a tím bylo zasedání ukončeno.

Celému procesu přihlížela i Česká televize a záznam bude možno sledovat na televizní stanici Déčko v pořadu Zprávičky – odkaz.

Autorka: Lucie Mohylová

Sdílet tento příspěvek