Týdenní přehled dění v institucích EU 24. června – 1. července 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 24. června do 1. července 2024. Nadcházející zasedání, jednání výborů Evropského parlamentu, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

EVROPSKÁ RADA

Zasedání Evropské rady ve dnech 27. a 28. června v Bruselu

Ve dnech 27. a 28. června se bude konat první řádné zasedání Evropské rady po volbách do Evropského parlamentu. Vedoucí představitelé členských států EU povedou diskusi o důležitých tématech, a to zejména o Ukrajině, Blízkém východu, bezpečnosti a obraně, konkurenceschopnosti a příštím institucionálním cyklu.

Kromě toho se lídři EU budou také věnovat migraci, Černé Hoře, regionu Černého moře, situaci v Gruzii a Moldavsku, hybridním hrozbám a boji proti antisemitismu, rasismu a xenofobii. Klíčovou bude diskuse o obsazování nejvyšších funkcí evropských institucí týkající se předsednických postů v Evropské radě, Evropské komisi a v čele unijní diplomacie. Delegaci ČR povede předseda vlády P. Fiala.

RADA EU

Na programu je prezentace každoročního sdělení k rybolovným právům pro nadcházející rok ze strany Evropské komise. K tomuto tématu proběhne rovněž výměna názorů. Předsednictví dále předloží zprávy o pokroku k nařízením o rostlinném a lesním reprodukčním materiálu, k nařízení o dobrých životních podmínkách zvířat během přepravy a k nařízení o nových genomických technikách. K návrhu o monitoringu lesů by měla být vedena obecná diskuse. Dále bude k finálnímu schválení předložen návrh závěrů Rady k budoucnosti zemědělství v EU. Diskutována bude rovněž problematika budoucího nastavení společné zemědělské politiky po roce 2027. V části Různé Rumunsko předloží bod týkající se větší flexibility při financování nákupu hospodářských zvířat z prostředků druhého pilíře společné zemědělské politiky, Litva bod týkající se dopadů jednání Ruska v Baltském moři a na jednotný trh EU, Německo předloží bod týkající se budoucího vývoje vztahů v oblasti rybolovu mezi EU a Norskem, Bulhraská delegace předloží bod týkající se opatřeních k předcházení ztráty finančních prostředků a snížení administrativní zátěže při hospodaření s peněžními prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, delegace BG představí výzvu ke zrušení nebo zvýšení individuálního limitu podniku v zemědělské prvovýrobě podle Dočasného krizového a transformačního rámce pro státní podporu a závěrem představí delegace Chorvatska bodem týkající se značných škod na zemědělských plochách v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Delegaci ČR povede ministr zemědělství M. Výborný.

Na Radě pro zahraniční věci proběhne tradiční diskuze o všech aspektech ruské agrese vůči Ukrajině s důrazem na vojenskou podporu, využití mimořádných výnosů z imobilizovaných ruských aktiv nebo na výsledky mírového summitu ve Švýcarsku. Zúčastnit by se měl skrze videokonferenci i ukrajinský ministr zahraničí D. Kuleba. Proběhne také diskuze o situaci na Blízkém východě, která se zaměří například na připravovanou asociační radu EU-Izrael, reaktivaci asistenční mise EU na hranicích v Rafáhu, fungování Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky nebo mírový proces. Během oběda proběhne diskuze s ministry zahraničí zemí západního Balkánu o zahraničně-bezpečnostní spolupráci. Ministři se dále budou věnovat situaci v Gruzii a možné reakci EU na neblahý vývoj v zemi. Na závěr ministři prodiskutují situaci v regionu Velkých afrických jezer. Delegaci ČR na jednání povede ministr zahraničí J. Lipavský.

Poslední zasedání Rady pro obecné záležitosti pod taktovkou belgického předsednictví se zaměří na přípravu jednání nadcházející Evropské rady. Ministři dále povedou politickou diskuzi o směrnici o transparentnosti zastupování zájmů jménem třetích zemí, která je součástí balíčku na obranu demokracie. Následně proběhne již sedmé formální slyšení s Maďarskem dle čl. 7 SEU. V rámci bodu Různé belgické předsednictví předloží zprávu o pokroku v jednáních o budoucnosti Evropy. Na žádost Litvy byl na agendu přidán bod ohledně zahraniční manipulace s informacemi a vměšování, v rámci kterého delegace představí svoji iniciativu na zmapování stávajících aktivit v boji s dezinformacemi a strategickou komunikaci napříč všemi institucemi EU. Na okraj zasedání Rady uspořádá belgické předsednictví první mezivládní konference s Ukrajinou a Moldavskem. Mezivládní konference s Černou Horou se uskuteční 26. června v Bruselu. Delegaci ČR povede ministr pro evropské záležitosti M. Dvořák.

COREPER

Coreper I dne 26. června 2024

  • Mezinárodní správa umělé inteligence – přístup EU (výměna názorů) 
  • Nařízení o rostlinách získaných za pomoci některých nových genomických technik a o potravinových a krmivových produktech (mandát pro vyjednávání s EP)
  • Návrh nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti (mandát pro vyjednávání s EP)
  • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 15. července 2024 (stanovení předběžné agendy)
  • Nařízení o nucených licencích k řešení krizí a o změně nařízení (ES) č. 816/2006 (mandát pro vyjednávání s EP)

Coreper II (pokračování zasedání z minulého týdne) dne 24. června 2024

  • Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 25. června 2024 (příprava)
  • Společné bezpečnostní závazky mezi EU a Ukrajinou
  • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 21. června 2024 (follow-up)

EVROPSKÝ PARLAMENT

Povolební vyjednávání související s formováním politických frakcí EP.

EVROPSKÁ KOMISE

Kolegium Komise zasedne ve středu 26. června v Bruselu.

Kolegium projedná:

  • Konvergenční zpráva za r. 2024 /V. Dombrovskis/

VÝBORY PČR

Ve čtvrtek 27. června zasedne Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR.

Na programu jednání výboru figuruje:

  • Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 27. – 28. června 2024 v Bruselu
Autor: Úřad vlády ČR

Sdílet tento příspěvek