Podpora mladých i spravedlivá mzda, požaduje znovu ministr Výborný pro zemědělce

V pondělí 24. června se v Lucemburku uskutečnilo zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), na kterém ministři členských států jednali o budoucnosti zemědělství v EU, ochraně zvířat během přepravy a zvyšování odolnosti evropských lesů. Českou republiku na jednání zastupoval ministr zemědělství Marek Výborný.

Belgické předsednictví předložilo Radě návrh budoucího směřování zemědělství EU, který zdůrazňuje jeho klíčovou úlohu v souvislosti se zajištěním potravinové bezpečnosti a strategické autonomie zemědělského sektoru. Předsednictví ve svých závěrech představuje vizi silného a konkurenceschopného zemědělského odvětví zaměřeného na inovace, zjednodušování postupů, podporu mladých zemědělců, ale i odolnost vůči změně klimatu.

„Musíme pokračovat v našem úsilí o zjednodušení společné zemědělské politiky, celkové zatraktivnění sektoru, přilákat do něj mladé lidi a podporovat investice do moderních technologií,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný. „Je třeba hledat rovnováhu mezi naplňováním všech zelených cílů a základní podstatou zemědělské činnosti, tedy zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin,“ doplnil s tím, že je třeba nastavit vyvážený přístup, ale také adekvátní financování.

Ministři zemědělství byli informováni o pokroku v projednávaném návrhu na zlepšení ochrany zvířat během přepravy. Jeho cílem je sjednocení pravidel a stanovení lepších podmínek pro přepravovaná živá zvířata  v rámci EU i do třetích zemí. Nová pravidla by měla stanovit například teplotní a prostorové požadavky pro přepravu jednotlivých druhů zvířat nebo omezit dobu jejich přepravy.

„Česká republika souhlasí s tím, že není možné zachovat aktuální stav. Je ale třeba konkrétní návrhy detailně zanalyzovat. Velké zpřísnění požadavků nad rámec jejich proveditelnosti by mohlo znamenat nahrazení exportu členských států Evropské unie dodávkami ze třetích zemí, což by mohlo vést k celkovému zhoršení welfare zvířat při přepravě a současně poškodilo naše chovatele hospodářských zvířat,“ uvedl k věci Výborný.

Rada projednala návrh rámce pro monitorování lesů, jehož cílem je komplexní sledování pokroku při plnění cílů EU týkajících se lesních porostů, zajištění jejich biologické rozmanitosti a reakce na klimatické změny.

Ministři v diskuzi požadovali, aby byl nový systém co nejjednodušší a nepřinášel neúměrnou finanční a administrativní zátěž. Rovněž považují za důležité, aby byl monitoring co nejvíce propojen se stávajícími systémy států na národní úrovni.

Ministr Výborný na okraj Rady vedl koordinační jednání v rámci formátu V4, během kterého symbolicky předal předsednickou štafetu Polsku, jehož předsednický mandát V4 započne 1. července.

Polská delegace v této souvislosti informovala, že plánuje uspořádat na svém území setkání ministrů zemědělství V4, které se uskuteční v září.

Zdroj: Rada EU, MZe ČR, ÚV ČR
Foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek