Krajská konference EVVO

EVVO trendy a inspirace

Dne 20.6. proběhla v Ostravě odborná vzdělávací akce na podporu krajského systému EVVO (Environmentální vzdělávání a poradenství) v Moravskoslezském kraji. Tato akce byla zaměřena na pedagogy, koordinátory a lektory základních a středních škol, ale každý, kdo se zajímá o environmentální situaci v kraji si našel to své a určitě se nenudil. Celou akci zahájil Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro školství, a po něm následovalo mnoho zajímavých přednášek nejen od pedagogů z Moravskoslezského kraje. Ing. Tomáš Karas odstartoval přednáškový den se svou prezentací s názvem MiSe Klima, a představil projekt LIFE COALA, který je spolufinancován Evropskou komisí. Projekt LIFE COALA se zabývá enviromentálním vzděláváním, realizací projektů, a jejich cílem je vytvořit klimaticky neutrální kraj. Na webových stránkách lifecoala.cz můžou pedagogové najít výukové materiály týkající se životního prostředí, či podívat se do kalendáře zajímavých akcí, které se v kraji budou konat.

Další zajímavý projekt představil pan Stanislav Mišák, Ph.D. Pan Mišák je ředitelem CEET (Centrum energetických a environmentálních technologií) na VŠB. Byl představen projekt SMARAGD, jehož cílem je vytvořit energetiku v kraji, která nebude závislá na fosilních palivech. Mottem projektu je „from black to green“, neboli „z černého kraje na zelený kraj“, a dokončení je cíleno na rok 2050. Pan Mišák také mluvit o centru CEETe, což je nově postavené centrum na kampusu VŠB, které spojuje výzkum a vývoj mezisektorové spolupráce v oblasti udržitelné energetiky. Základní či střední školy si v centru mohou domluvit exkurzi, a dozvědět se více o tom, jak dosáhnout energetické soběstačnosti, surovinové nezávislosti, a čisté energie.

Z Prahy na konferenci přijel Mgr. Miroslav Novák, ministerský rada z MŽP. Pan Novák se zabývá ekologickou výchovou, a hlavně klimatickým vzděláváním. Vyzdvihl internetový portál ucimoklimatu.cz, který obsahuje grafy, články, data, materiály a aktivity do výuky, a mnoho dalších pedagogických pomůcek. MŽP vytvořilo publikaci s názvem Škola, která chrání klima, kterou pedagogové mohou využívat přímo v hodinách o ekologické výchově. Pan Novák také zdůraznil, že ekologické vzdělávání by mělo začít až na druhém stupni a pokračovat na středních školách. V prvním stupni toto téma může být pro studenty těžké pochopit, a také je stresující.

Na konferenci přijelo mnoho dalších skvělých prezentujících jako například pan Antonín Koplík, který představil venkovní učebny ARCHIMEDES. Tyto učebny jsou částí celosvětové sítě venkovních učeben, a interaktivně propojují studenty ze 183 zemí světa. Mgr. Pavla Tomisová z Albrechtovy SŠ Český Těšín vysvětlila, jak je její škola zapojená do sítě přidružených škol UNESCO, a jaké projekty a aktivity to obnáší. Přijeli také pedagogové z Opavy, například ze Základní školy pro tělesně postižené, Opava, nebo z MAS OPAVSKO. Ukázali, do jakých environmentálních projektů jsou jejich školy a organizace zapojeny, a jaké další akce mají v plánu.

Tato konference na téma EVVO trendy a inspirace byla rozhodně vydařená a velice informativní. Bylo vidět, že účastníci odcházeli plní dojmů a nových informací. Byl to první ročník konference tohoto typu, a určitě také ne poslední. Účast byla hojná, a dorazila i televize Polar.

Autorka: Barbora Pokorná

Sdílet tento příspěvek