Poznejte svět s programem Erasmus +

O programu Erasmus +, který podporuje zahraniční mobilitu studentů už asi většina lidí slyšela. Avšak pro mnohé by mohlo být překvapením, že program nenabízí jen studijní pobyty pro vysokoškolské studenty, ale je otevřen v podstatě pro každého, a dokonce se ho lze zúčastnit i během prázdnin.

Program Erasmus, který je pod záštitou EU, vznikl již v roce 1987 jako výměnný program pro vysokoškolské studenty. Od roku 2014 se pak s upraveným názvem Erasmus + jeho stávající nabídka rozšířila také o země mimo EU a do dalších sektorů vzdělávání. Nejen nabídka, ale i finanční podpora pro zahraniční výjezdy se stále zvyšuje. Oproti minulému období se současný grant na období 2021-2027 téměř zdvojnásobil a tvoří celkem 26,2 mld. EUR.

V období 1998 až 2023 v rámci programu Erasmus + do zahraničí vyjelo již 411 400 Čechů a dle statistik Češi v tomto období nejčastěji jezdili do Španělska, Velké Británie a Německa. Na druhou stranu do Česka na Erasmus přijížděli nejvíce Turci, Španělé, Poláci, Slováci a Francouzi.

Kdo se programu Erasmus + může zúčastnit?

To, že Erasmus + se týká jen vysokoškolských studentů je již minulostí. V současné době jsou projekty realizovány až v šesti oblastech vzdělávání, mezi které patří: školní vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, neformální vzdělávání mládeže, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých a sport. Účastnit se tedy mohou nejen studenti a učitelé, ale také učni, absolventi, dobrovolníci nebo vedoucí mládeže a sportovních organizací. Zahraniční mobilita může probíhat ve formě výukových pobytů, studijních návštěv, praktické stáže nebo účasti na kurzech, školeních a seminářích. Možná je mobilita, jak mezi jednotlivci, tak mezi celými skupinami. Pobyty mohou být krátkodobé například v délce jednoho nebo dvou týdnů, středně dlouhé v délce jednoho nebo dvou měsíců a dlouhodobé v délce jednoho semestru nebo celého roku. Za zmínku stojí také projekt DiscoverEU, který umožňuje mladým lidem ve věku 18 let získat vlakovou jízdenku po Evropě a procestovat tak hned několik zemí.

Proč vyjet na zahraniční pobyt?

Důvodů proč vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus + je nespočet. Mezi ty nejčastější patří zdokonalení cizího jazyka, objevení nové země a její kultury, nové zkušenosti, které budou užitečné například pro budoucí zaměstnání, nové zážitky, dobrodružství a noví přátelé z celého světa. Jednou z nevýhod je samozřejmě obava z neznámého a potřeba spolehnout se sami na sebe v cizí zemi, ale věřte, že takový pobyt vám rozšíří obzory a dodá sebedůvěru. A pokud přece jen nechcete jet sami, díky současným nabídkám je možnost se pobytu zúčastnit také například s kamarádem nebo spolužáky. Navíc dle studií pobyty v rámci programu Erasmus + přispívají k větší spokojenosti s životem, jednoduššímu navazování kontaktů, lepšímu pochopení mezinárodního prostředí a vyšší schopnosti v něm pracovat, dále také přispívají k lepší pozici na trhu práce a vyššímu platovému ohodnocení.

Kde se dozvím o nabídkách výjezdů?

O aktuálních nabídkách zahraničních pobytů se dozvíte na Facebooku v rámci skupiny Youth projects CZECH REPUBLIC, kde je možné najít i mnoho zahraničních Erasmus pobytů, na které můžete vyjet o prázdninách. Více informací a příležitostí lze také nalézt na webových stránkách Dům zahraniční spolupráce, který je pod záštitou Ministerstva školství a poskytuje finanční grant na výjezdy, či na stránkách Evropské komise. A pokud jste student vysoké školy, tak vám jistě nabídku výjezdů poskytne centrum zahraniční spolupráce na univerzitě. O zkušenostech studentů, kteří již zahraniční pobyt absolvovali se můžete také dočíst v Databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus.

Zkrátka, nabídek zahraničních výjezdů s grantem Erasmus + je celá řada a takový pobyt může být jednou z možností, jak využít volný čas během letních měsíců. Důležité je překonat strach a možná to bude jedno z nejlepších období vašeho života, na které budete ještě dlouho vzpomínat.

Autorka: Kateřina Veselá

Sdílet tento příspěvek