Zástupkyně Eurocenter v Brně navštívily konferenci Evropa jako Education Village

V úterý 25. června se v Brně uskutečnila konference s názvem Evropa jako Education Village, na kterou vyrazily také zástupkyně Eurocenter. Konference navázala na zasedání Národního konventu o vzdělávání a bilanční festivalové setkání z předchozího dne. Cílem bylo zasadit do mezinárodního kontextu aktuální výzvy pedagogického leadershipu, přípravy budoucích učitelek/učitelů či význam „územních koalic“ pro zvyšování kvality vzdělávání. Vzdělávání žáků a studentů o Evropské unii je jednou z důležitých činností Eurocenter v jednotlivých krajích a účast na tematické konferenci byla tedy také pro nás velmi zajímavá.

Konferenci zahájil svým úvodním slovem pan Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, na něj následně navázal ředitel Národního pedagogického institutu (NPI) ČR, Ivo Jupa a také ředitel Domu zahraniční spolupráce (DZS), Michal Uhl. Ten zdůraznil nutnost uvažování o vzdělávání v širším kontextu. Právě Evropa se totiž neustále propojuje v mnoha oblastech a právě vzdělávání je jednou z nich.

V rámci programu dále vystoupil Christopher Bezzina z University of Uppsala/University of Malta, který se zaměřil na téma Pedagogického leadershipu v mezinárodní perspektivě. Ve své prezentaci kladl důraz mj. na to, aby se školy a vzdělávací instituce soustředily v prvé řadě na své zaměstnance, jejichž rozvoj a podpora je v rámci celého systému velice důležitá. Právě well-being pedadogických pracovníků je aktuálně velkým tématem, na které by se nemělo zapomínat. Příklady konkrétní praxe z oblasti leadershipu pak přiblížili zástupci SCIO školy v Brně či Giovanni Figini z italské Oliver Twist School.

Téma Komunitní role školy otevřel Tomáš Machalík z Národní pedagogické agentury, který přiblížil kroky NPI v rámci pomoci žákům a rodinám ze znevýhodněného prostředí či program Spolupráce pro lepší školy. Představena byla také nedávná zkušenost ze Švédské národní agentury, která může být v této oblasti inspirací.

V závěru akce proběhl hromadný panel s názvem Co můžeme nabídnout Evropě? Aktuální vzdělávací výzvy v mezinárodním kontextu, do kterého se zapojila Dana Pražáková z kanceláře České školní inspekce, Klára Bezděková a Klára Šeďová z NPI, Doris Wagner z rakouského Ministerstva pro vzdělávání a také Michal Uhl, ředitel DZS.

Po celou dobu akce měli návštěvníci možnost networkingu s prezentujícími hosty, stejně jako se všemi ostatními návštěvníky, kteří na akci dorazili v hojném počtu.

Akce se uskutečnila v rámci festivalu Meeting Brno a ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Domu zahraniční spolupráce, Národního pedagogického institutu (NPI), Jihomoravského institutu, Muzea města Brna a VIM – Vzdělávacího institutu pro Moravu.

Sdílet tento příspěvek