Týdenní přehled dění v institucích EU 8. – 15. července 2024

Přinášíme přehled aktuálního dění v institucích EU v týdnu od 8. do 15. července 2024. Nadcházející jednání Rady EU, návrhy evropských nařízení a směrnic a projednávaná legislativa. To nejdůležitější z programu institucí EU na jednom místě!

RADA EU

V úvodu neformálního zasedání ministry čeká návštěva nového sídla Mall na téma chytré transformace průmyslu. V úterý proběhne plenární jednání ministrů ke třem tématům: e-mobilitě a jejímu financování na úrovni EU, umělé inteligenci a nové dohodě pro konkurenceschopnost, která byla avizována v závěrech dubnové Evropské rady. Delegaci ČR povede vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu D. Müller.

Prvním tématem neformálního zasedání bude diskuze k přípravě na 29. konferenci OSN o změně klimatu (COP29), která se uskuteční ve dnech 11.–22. listopadu 2024 v ázerbajdžánském Baku. Následovat bude pracovní oběd k tématu cirkulární konkurenceschopnosti, na který naváže druhý blok jednání k tématu odolnosti vodního hospodářství. Páteční jednání se bude věnovat problematice přeshraničního znečištění vod a ovzduší. Pracovní oběd s viceprezidentem EIB se zaměří na financování v oblasti životního prostředí, opatření na ochranu klimatu a oběhového hospodářství. Delegaci ČR povede ministr životního prostředí P. Hladík.

V průběhu jednání proběhne prezentace pracovního programu nastupujícího maďarského předsednictví. Dále bude na programu pravidelný bod k obchodně-zemědělským otázkám, kdy Komise podá informaci o aktuální situaci a proběhne rovněž související výměna názorů. Dále je na programu výměna názorů na téma podpory venkovských oblastí, zejména pokud jde o generační obměnu a demografický vývoj. V části Různé bude předsednictví informovat o výsledcích politického fóra o podpoře výzkumu a inovací ve střední a východní Evropě, které proběhlo 4. 7. v Bruselu. Pracovní oběd by měl mít téma zachování potravinářských tradic v EU. Dále jsou předběžně avizovány dva body v části Různé – k tématu evropského zemědělství a lesnictví a ke zlepšení implementace propagačních programů. Delegaci ČR povede náměstek ministra zemědělství M. Skřivánek.

První den je naplánovaná návštěva geotermálního vrtu a kulturní program. Druhý den je na programu jednání diskuze o roli geotermální energie v evropském energetickém mixu, implementaci energetického rámce a o národních energeticko-klimatických plánech. Během oběda proběhne diskuze ke způsobům, jak může energetický sektor přispět k nové dohodě o konkurenceschopnosti. Poslední část jednání je pak věnována tématu odolné, flexibilní a integrované elektrické sítě, jako klíče k dekarbonizaci ekonomiky. Delegaci ČR povede pravděpodobně ministr průmyslu a obchodu J. Síkela.

COREPER

Coreper I dne 10. července 2024

  • Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zaměstnanost a sociální politika) dne 16. července 2024 (příprava)
  • Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 15. července 2024 (příprava)

Coreper II dne 10. července 2024

  • Rámcová dohoda ke vztahům mezi Evropským parlamentem a Komisí (výměna názorů)
  • Interinstitucionální etický orgán (současný stav a vodítka pro další práci)
  • Zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 16. července 2024 (příprava)
  • Externí dimenze migrace (výměna názorů)

EVROPSKÝ PARLAMENT

Povolební vyjednávání o složení frakcí EP.

VÝBORY PČR

Ve středu 10. července 2024 zasedne Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Na programu jednání výboru figuruje:

  • Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 27.–28. června 2024

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek