Světový den populace 2024: letošní téma upozorňuje na osoby na okraji společnosti

Každoročně 11. července si připomínáme Světový den populace. Tento významný den každý rok upozorňuje na některý ze současných globálních populačních problémů. Letošní rok nese heslo: „Nikdo by neměl zůstat pozadu, počítejte s každým.“

Světový den populace byl ustanoven Radou guvernérů Rozvojového programu OSN v roce 1989. Předcházel mu takzvaný „Den pěti miliard“ stanovený na 11. července 1987, což mělo být přibližné datum, kdy světová populace na Zemi dosáhla 5 miliard obyvatel.

Hlavním cílem Světového dne populace je zvýšit povědomí o globálních populačních problémech jako je reprodukční zdraví, plánování rodiny, rovnost žen a mužů nebo udržitelný rozvoj. Zatímco téma loňského Světového dne populace bylo věnováno rovnosti žen a dívek v globálním kontextu, letošní heslo „To Leave No One Behind, Count Everyone“ upozorňuje na vyčleňování určitých komunit ze společnosti.

„Jak nám připomíná téma letošního Světového dne populace, investice do sběru dat jsou důležité pro pochopení problémů, přizpůsobení řešení a dosažení pokroku. A stejně tak finance. Vyzývám země, aby co nejlépe využily letošní Summit budoucnosti a uvolnily dostupný kapitál pro udržitelný rozvoj.“

António Guterres, generální tajemník OSN

Světový den populace chce v letošním roce upozornit na skupiny lidí, které jsou společností přehlíženy a rovněž apelovat, aby naše datové systémy v zájmu spravedlnosti a udržitelného rozvoje nikoho nevynechávaly a zachycovaly celou škálu lidské rozmanitosti. Aby každý byl viděn, mohl uplatňovat svá lidská práva a mohl naplno rozvíjet svůj potenciál.

Trvalo stovky tisíc let, než světová populace vzrostla na jednu miliardu, avšak za dalších zhruba 200 let se zvýšila sedminásobně. V současnosti světová populace čítá již více než 8 miliard lidí. Jen v Evropské unii jich nyní žije téměř 450 milionů a postupně se mírně zvyšuje i počet obyvatel České republiky.

Dle údajů Českého statistického úřadu se však počet obyvatel Česka v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024 poprvé po dlouhé době snížil, a to o 41 tisíc na celkových 10,86 milionu. Úbytek byl způsoben nejen převahou zemřelých nad živě narozenými (o 9,2 tisíc), ale pramenil také z vysokého počtu vystěhovalých osob (31,8 tisíc).

ČSÚ

Zdroj: United Nations, ČSÚ
Náhledové foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek