HISTORIE EU

Texty k diskusi o Evropě

LIST EVROPANŮM 1941

Georges Bernanos „Mužové evropští, mějte se na pozoru před mírem! Nedáte-li si pozor, bude uděláno to, co chtěli diktátoři udělat za několik málo let … všeho se zmocní, všecko zláká,…

Co opravdu ohrožuje Evropu?

Cyril Svoboda Ministr vlády České republiky Cyril Svoboda ve svém projevu, který přednesl na konferenci křesťanských demokratů v říjnu 2008 v Drážďanech, varuje před evropským společenstvím, které není zakotveno civilizačně,…

Jak může být člověk Peršan?

Zdeněk Vašíček Krátká vážně nevážná či nevážně vážná úvaha polyhistora Zdeňka Vašíčka o Frangistánu, Eurafrasii, Eurábii, OBSE nebo UEFA, protože jak známo Evropa není místo, ale idea a otázka zní:…

Churchillova vise po půl století

Petr Pithart Senátor Petr Pithart se ve svém textu pro švýcarské noviny Neue Zürcher Zeitung vrátil ke slavnému poválečnému proslovu Winstona Churchilla na curyšské universitě, aby po více jak padesáti…

Spojené státy evropské

Winston Churchill Ve svém projevu v září 1946 na universitě v Curychu jeden z největších státníků 20. století Winston Churchill vyzval Evropany k co nejužší spolupráci. V evropské integraci viděl…

Utopie eurokratů

Bronisław Wildstein Přední polský novinář Bronisław Wildstein ve svém textu obviňuje současný bruselský establishment z toho, že pošlapává princip subsidiarity, na kterém byla kdysi založena idea Unie, kritizuje evropský laicismus,…

Evropa v nepohodě světové krize

Helmut Schmidt Jak se vyhneme vlně deprese ? Německý sociálně demokratický politik Helmut Schmidt se ve svém článku zamýšlí nad příčinami a důsledky současné světové ekonomické krize.V této situaci není…

Co hýbalo Evropou

Pavel Bratinka Český politik a podnikatel Pavel Bratinka ve svém článku připomíná hodnoty, na kterých byla vystavena jedinečnost evropské civilisace v porovnání s jinými kulturami, jako bylo oddělení moci světské…

Účelový svazek nebo hodnotové společenství

Josef ISENSEE Renomovaný německý právník a filosof Josef Isensee dobře ví, že právo je napájeno mimoprávními faktory, které jsou základem života společnosti, jako jsou společenské struktury a konvence, kultura a…