Finanční úřady budou monitorovat finanční účty v zemích EU

23.06.2005
Od prvního července 2005 začne v Evropské unii platit směrnice, která má zabránit odlivu výnosů za nižší zdanění úroků z mateřské země do zahraničí.

Ve 22 členských státech Evropské unie vznikne mechanismus, jehož prostřednictvím budou banky hlásit příslušným finančním úřadům v zahraničí úrokové výnosy konkrétních osob. Výjimku si vyjednalo pouze Rakousko, Belgie a Lucembursko. Ty budou zachovávat bankovní tajemství. Výnosy z úroků v těchto zemích se zdaní paušálním odvodem 15% až 35%. Výnos této daně anonymně převedou finančnímu úřadu, ke kterému majitele účtu přísluší. Nová směrnice se bude vztahovat pouze na fyzické osoby a jejich konta.
Ke směrnici se připojilo i daňové ráje Evropy: Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andora a San Marino. Bude se na ně však také vztahovat výjimka o anonymitě výnosu, tak jako tomu je u Rakouska, Belgie a Lucemburska.
Cílem nové úpravy je zamezit převodu kapitálu do zemí s nižším zdaněním a do daňových rájů. V budoucnu už by se neměl převod konta a kapitálu do zahraničí vyplatit.

Sdílet tento příspěvek