PŘEDSEDNICTVÍ 2022

Předsednictví 2022

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujala 1. července 2022. Česká republika stála v čele EU předtím již v první polovině roku 2009. Předsednickou trojici tvoří stejně jako v minulém případě s Francií a se Švédskem.

Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační.

Přípravy českého předsednictví byly zahájeny už v červenci 2018. Příprava a samotná realizace českého předsednictví v roce 2022 probíhá pod vedením předsedy vlády prostřednictvím Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR. Na předsednictví se rovněž podílejí ostatní resorty v čele s Ministerstvem zahraničních věcí a Stálým zastoupením ČR při EU. Koordinační úlohu plní Výbor pro evropské záležitosti.

Úřad vlády zřídil internetovou doménu www.eu2022.cz, na níž naleznete aktuální informace o českém předsednictví v Radě EU.