Tvoříme Evropu na Národním konventu.

Oborná diskuzní platforma představující stálé místo k debatě o evropských otázkách v Česku.

Projekt propojuje zástupce vlády, samospráv, Parlamentu ČR i evropských institucí s odbornou veřejností, neziskovým sektorem, sociálními partnery a dalšími.

Výsledkem jednání kulatého stolu jsou doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.

Kontakty

Leon Tóth

Koordinátor Národního konventu o EU

toth.leon@vlada.cz

+420 224 002 067

+420 727 902 006