Členské státy

Evropská unie se skládá z 27 členských států. Každý členský stát je smluvní stranou zakládajících smluv unie, čímž jako subjekt má výsady a povinnosti vyplývající z členství. Na Euroskopu si můžete přečíst základní informace o všech členských zemích EU. Vedle informací o zástupcích země v Evropské unii se dozvíte o politickém systému, moderní historii, nebo studiu či práci v dané zemi.