HISTORIE EU

Historie Evropské unie v letech

Robert Schuman podepisuje 4. listopadu 1950 Evropskou úmluvu o lidských právech.

Robert Schuman při podpisu Evropské úmluvy o lidských právech. Jako francouzský ministr zahraničí představil 9. května 1950 deklaraci, která stála u počátků evropské integrace (foto: Audiovisual Service EU)
Základní data k evropské integraci
1950
zveřejněna Schumanova deklarace
1951
podepsána Pařížská smlouva o založení Evropského sdružení uhlí a oceli. Signatáři byli Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo. Smlouva začala platit od 27. července 1952
1957
podpisem Římských smluv vyniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství atomové energie (EURATOM)
1965
dohoda o sloučení institucí všech tří existujících společenství (začala platit 1. července 1967)
1968
dokončení vzniku celní unie
1973
ES se poprvé rozšířila o nové členy (Velká Británie, Dánsko a Irsko)
1979
první přímé volby do Evropského parlamentu
1981
rozšíření ES o Řecko
1985
podpis Schengenské dohody
1986
rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko
1986
Jednotný evropský akt
1992
podpis Maastrichtské smlouvy (začala platit od 1.11. 1993)
1993
vzniká Jednotný vnitřní trh
1993
definování Kodaňských kritérií
1995
rozšíření EU o Rakousko, Švédsko a Finsko
1997
podepsána Amsterodamská smlouva (začala platit 1. května 1999)
2001
podepsána Nicejská smlouva (začala platit 1. února 2003)
2002
zavedení eura ve 12 členských státech. Počet zemí platích eurem se od té doby zvýšil na devatenáct.
2004
rozšíření Evropské unie o 10 nových členských států, včetně České republiky. Kromě Malty a Kypru šlo o postkomunistické země. Faktické ukončení rozdělení Evropy na východní a západní.
2007
rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko
2009
začala platit Lisabonská smlouva (podepsaná 13. prosince 2007)
2013
rozšíření EU o Chorvatsko
2016
referendum ve Velké Británii, v kterém občané rozhodli o vystoupení z EU
2020
Spojené království vystoupilo z Evropské unie 31. ledna 2020 o půlnoci (SEČ), kdy tato dohoda vstoupila v platnost, a stalo se třetí zemí. Tím začalo přechodné období, které trvalo do 31. prosince 2020.

Autor: Euroskop