Archiv

Rada EU hledá pracovníky bezpečnostní služby

27.12.2018 Generální sekretariát Rady Evropské unie hledá zodpovědné a diskrétní pracovníky bezpečnostní služby schopné řešit problémy a plnit pracovní úkoly ve stanovených lhůtách. Hledáme pracovníky se smyslem pro týmovou práci,…

Přípravný kurz na testy EPSO

26.11.2018 Na Vysoké škole ekonomické v Praze bude v první polovině kalednářního roku 2019 probíhat přípravný kurz k testům EPSO. Ten je přístupný i zájemcům mimo studenty VŠE. Na Vysoké…

EU hledá odborníky v oblasti archivnictví a správy dokumentů

21.09.2018 Orgány EU hledají motivované administrátory a asistenty s odbornými znalostmi a odbornou praxí v oblasti správy dokumentů, archivů a informací. Jako administrátor budete pověřen vypracováním, prováděním a monitorováním opatření…

EU hledá pracovníky bezpečnostní služby

17.09.2018 Bezpečnost a ochrana zaměstnanců, návštěvníků i majetku mají zásadní význam pro bezproblémové každodenní fungování institucí EU. Evropský parlament a Rada Evropské unie teď hledají ozbrojené pracovníky bezpečnostní a ochranné…