VZDĚLÁVEJTE SE O EVROPĚ

Vzdělávejte se o Evropě

Vzdělávejte se s námi o Evropě díky sérii naučných videí, jež vám zábavnou formou přiblíží základní vývoj, myšlenky a hodnoty EU, představí rozhodovací procesy uvnitř Unie, fungování 6 hlavních institucí a roli předsednictví v Radě EU, které právě Česká republika zastává. Soubor sedmi videí také vysvětlí vztahy mezi evropskými aktéry a členskými státy a roli a způsob zapojení občanů.

Kromě toho se ve videích dozvíte více o vnější činnosti EU, vnitřním trhu, hospodářské a měnové unii, podpoře rozvoje České republiky prostřednictvím různých unijních nástrojů a rovněž o zelené a digitální transformaci.

Videa jsou vhodná zejména pro studenty a žáky základních a středních škol a jejich učitele, kteří mají zájem si prohloubit znalosti o Evropské unii. Každé ze sedmi videí je navíc doplněno o pracovní listy, které mohou být užitečným nástrojem při výuce či samostudiu.