2O let v EU

Udělování záštit v rámci oslav 2O. výročí vstupu ČR do EU

Úřad vlády zahájil proces udělování záštit pro akce, které se budou konat v rámci oslav 20. výročí vstupu České republiky do EU, tedy mezi 1. lednem 2024 a 31. prosincem 2024.

Záštitou se rozumí vyjádření podpory ministra pro evropské záležitosti jakožto centrálního koordinátora oslav 20. výročí pořadateli akce a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádření ocenění skutečnosti, že poskytovatel záštity považuje akci, které poskytuje záštitu, za důležitou a hodnou pozornosti.

Pokud plánujete organizovat akci v roce 2024, která koresponduje s hodnotami členství v EU, přihlaste ji prostřednictvím online formuláře v závěru článku, a získejte záštitu Úřadu vlády. 

O udělení záštity je možné žádat v průběhu celého roku 2024. Žádosti přijaté těsně před organizací akce podléhají riziku, že se záštita nestihne v daném termínu zpracovat. Záštity nelze udělit retrospektivně.

Záštity budou udělovány zpravidla akcím, které splňují následující podmínky:

  • Akce je potvrzená a její konání spadá do období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.
  • Akce musí korespondovat s hodnotami členství v EU
  • Akce musí souviset s evropskou tématikou a mít relevantní dopad na cílovou skupinu, které je určena.
  • Akce by měla podporovat názorovou pluralitu ve společnosti.