POLITIKY EU

Politiky EU

Evropskými politikami rozumíme v širším smyslu veškeré záležitosti, o nichž se jedná na úrovni Evropské unie. Základní rozdělení politik EU, které stanovuje Lisabonská smlouva, je podle pravomocí. Jedná se tak o tři hlavní kategorie pravomocí: výlučné pravomoci EU, sdílené pravomoci a podpůrné pravomoci. 

Mezi výlučné pravomoci EU patří: celní unie, stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu, měnová politika pro země eurozóny, zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky a společná obchodní politika. V určitých oblastech byla pravomoc přijímat právní předpisy převedena na EU. Úloha členských států je pak tyto právní předpisy uplatňovat. V některých případech však mohou se souhlasem EU přijímat vlastní zákony. 

Ke sdíleným pravomocím EU patři: vnitřní trh, sociální politika, hospodářská, sociální a územní soudržnost, zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů, životní prostředí, ochrana spotřebitele, doprava, transevropské sítě, energetika, prostor svobody, bezpečnosti a práva, společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru, společná politika v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. V těchto oblastech  pravomoc přijímat právní předpisy členské státy a EU sdílejí. Členské země tak mohou učinit pouze v případě, že Unie v níže uvedených oblastech ještě nepředložila legislativní návrh, nebo ho ani předložit nehodlá.


Třetí oblastí jsou podpůrné pravomoci EU. Mezi tyto pravomoci patří: ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport, civilní ochrana a správní spolupráce.  V těchto oblastech může EU členské země pouze podporovat, koordinovat jejich úsilí či jejich činnost doplňovat. Unie zde tak nemá pravomoc přijímat právní předpisy a nesmí do legislativních opatření členských zemí zasahovat.

Na Euroskopu jsme pro Vás rozdělili jednotlivé politiky EU do  celků podle zaměření. Věnujeme se politikám z oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a vztahům s třetími zeměmi. Dále na našem portále najdete texty k politikám souvisejícím s vnitřním trhem EU, ekonomikou a regulací a koordinací. Zároveň v této rubrice naleznete i pravidlený monitoring evropské legislativy a periodika věnovaná evropským záležitostem.