AKTUALITY

Rozhovory

Matouš Bláha z Koridoru UA: Naše práce skončí až s plnou integrací Ukrajiny do EU

Přečtěte si nebo si poslechněte rozhovor Davida Březiny z Eurocentra Ostrava s Matoušem Bláhou z organizace UA Koridor. Tato nezisková humanitární organizace tvořená dobrovolníky pomáhá na Ukrajině vnitřně vysídleným lidem a obětem válečného konfliktu. Koridor UA zajištˇuje celý proces od získání potřebného materiálu přes jeho transport na Ukrajinu až po cílenou distribuci, často až k blízkosti válečné fronty. Do spektra pomoci se také řadí kulturní a rozvojové projekty.

Ondřej Matoušek: „Je úkolem nás všech, aby bylo Česko v EU aktivním hráčem“

Odbor koordinace evropských politik (OKE) se podílí na formulování a provádění politiky České republiky ve vztahu k EU.  V čele odboru je od roku 2022 Ondřej Matoušek, který OKE popisuje jako středobod evropské politiky české vlády. Odbor připravuje mandáty a pozice České republiky a výstupy českých zástupců na jednání orgánů Evropské unie.