ČR A EU

ČR a EU​

Česká republika je spjatá s evropským kontinentem nejen svou geografickou polohou, ale také společnými hodnotami, mezi které patří např. ochrana lidských práv, demokracie a právo na důstojný život. Projekt integrace evropských zemí do jakéhosi evropského společenství není pro český národ novou myšlenkou, se kterou by se seznámil teprve v minulém století. Český král Jiří z Poděbrad jej jako mírový projekt inicioval už v 15. století. Tehdy bez úspěchu. Realizace podobná této iniciativě proběhla až v polovině 20. století po dvou ničivých válkách, které kontinent obrátily v prach. Kvůli tehdejšímu bipolárnímu rozdělení světa si musel český národ počkat na svou šanci přidat se do tohoto integračního procesu.

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie a začala se tak přímo účastnit rozhodování nad směrem tohoto uskupení 28 států (dnes 27, bez Velké Británie). Instituce EU jsou rovnoměrně zastoupeny jednotlivými členskými státy, ČR má tedy na všech úrovních několik svých zástupců, kteří se starají o to, aby byl český hlas v evropské politice slyšet a zároveň aby byla tato politika prospěšná pro všechny občany EU.

V této rubrice si můžete přečíst více informací o českém členství v Evropské unii, o evropské politice české vlády, nebo o Češích, kteří pracují v evropských institucích.