EK začne dialog s veřejností o rozšiřování unie

29.06.2005

Evropská komise se usnesla k zahájení rozhovorů mezi veřejností členských zemí EU a kandidátů vstupu.

Evropská komise se usnesla k zahájení rozhovorů mezi veřejností členských zemí EU a kandidátů vstupu. Cílem dialogu má podle komise být vytvoření určitých vazeb mezi oběma stranami, rozptýlení pochybností o kandidátských zemích a také povzbuzení debat o budoucnosti EU v široké společnosti. Evropský komisař pro rozšíření Olli Rehn usnesení komise vysvětlil potřebou naslouchání veřejnosti.

Nejdůležitější cíle dialogu

Rozhovory s veřejností by měly rozvířit debatu o rozšíření unie v rámci celé společnosti. Z dlouhodobého hlediska by mělo nové opatření připravit obyvatele EU a kandidátských zemí (Turecko, Chorvatsko) na vstup nových zemí do unie. Jádro usnesení tvoří především debata s Tureckem, o kterém panují v zemích EU mylné představy. Rozhovory s Chorvatskem by mělo přinést určitý stabilizační proces pro západní Balkán. Kromě tohoto těžkého úkolu má opatření za úkol podpořit určité bilaterální dohody mezi EU a přímořským letoviskem.

Jak by měl dialog probíhat?

Od roku 2006 bude Komise v rámci vstupního programu pro kandidátské země udělovat prostředky na výměnné projekty pro zájemce z Evropské unie i Turecka. Na tento účel má vyčleněno zhruba 40 milionů eur.
V rámci usnesení jsou stanoveny všeobecné směrnice. Podrobnosti jednotlivých projektů a jejich financování budou každoročně schvalovány v rámci budoucího programového plánu. Dialog s veřejností je představen jako „dlouhodobý proces, který by měl odpovídat a být rozvíjen v závislosti na potřebách a představách společnosti“.
EK očekává, že veřejnost a privátní organizace v EU i kandidátských zemích svojí účastí přispěje k výše zmíněnému dialogu. Komise bude podporovat budoucí aktivity, které přispějí k budoucímu civilnímu dialogu.

Kdo se může na dialogu podílet?

Účast na programech vychází z definice občanské společnosti. Mohou se jich tedy účastnit například organizace, zastupující společnost (spotřebitelské, podporující životní prostředí), nevládní organizace, církev nebo i média. Prioritou je navázání kontaktů mezi komunitami EU a kandidátských zemí.

Sdílet tento příspěvek