Řešením krize je jen radikální reforma rozpočtu, tvrdí odborník

29.06.2005

Belgický profesor André Sapir navrhuje podstatné seškrtání zemědělských výdajů. Podporu v EU ovšem nemá.

Podle belgického profesora André Sapira, který za dob Evropské komise Romana Prodiho vedl skupinu odborníků, analyzujících výdaje EU, potřebují finance Evropské unie podstatné změny. Navrhl, aby rozpočet EU zůstal na úrovni 1 procenta hrubého národního důchodu, tak jak si přejí bohatší členské státy, ale zaměření rozpočtu by se podle něj mělo ubírat pouze směrem hospodářský růst. Unie by také podle Sapira měla finance zaměřit na zvládnutí rozšíření o nové země.

Rozpočet by měl být rozdělen do tří fondů. Fond pro hospodářský růst ve výši 0,45 procenta HND by financoval vědu a výzkum, inovaci, vzdělání a infrastrukturu. Fond konvergence (0,35 procenta HND) by poskytoval pomoc chudým zemím v EU a pomáhal jim dohonit bohatší země. Fond restrukturalizace (0,20) by pomáhal dělníkům a farmářům snášet důsledky změn. V současné době pohlcuje největší část evropských prostředků zemědělství.

Reformovat by se podle profesora měly zejména příjmy unie, které by se měly stát nezávislými na příspěvcích členských zemí, jež jsou jedním z největších sporných bodů dohody o budoucím rozpočtovém výhledu. Jako konkrétní vyřešení vidí profesor například v evropské dani, která je ovšem politiky vytrvale zavrhována.

Od doporučení z tzv. Sapirovy zprávy se komise distancovala, ačkoliv si analýzu původně objednal sám Prodi. „Nízký růst v starých členských zemích, který se za posledních 20 let nijak zásadně nezlepšil, je jen symptom neschopnosti evropské ekonomiky přizpůsobit se nové realitě,“ řekl Sapir novinářům. „Jedničkou musí být hospodářský růst, který je podmínkou všeho dalšího, jinak bude integrace ohrožena,“ zdůraznil. Jeho vystoupení vyznělo jako podpora volání britského premiéra Tonyho Blaira po modernizaci EU.

Sdílet tento příspěvek