Návrh zkráceného rozpočtu EU je nerealistický

13.07.2005

Tříletá lhůta podle evropské komisařky Dalii Grybauskaiteové neumožňuje víceleté programování a vedl by k poškození chudších zemí unie.

Maďarský návrh na zkracování rozpočtového plánu Evropské unie považuje komisařka pro rozpočet Dalia Grybauskaiteová za nerealistický. Tříletá lhůta podle ní neumožňuje víceleté programování a kratší rozpočtový výhled by navíc vedl k tomu, že by chudší země po třech letech nemusely podle statistik splňovat kritéria pro čerpání z fondů EU.

„Chápu důvody, které to vyvolávají, i politickou naléhavost, která to způsobuje. Nebylo by to však realistické řešení tříletá lhůta neumožňuje víceleté programování. Nevidím krom toho důvod, proč by mělo být snazší dojednat tříletou finanční perspektivu místo sedmileté,“ řekla komisařka novinářům.

Maďarsko přišlo s tímto návrhem na schůzce vedoucích představitelů ministerstev zahraničí visegrádské skupiny a chtělo ho prosazovat ve V4 i dnes na nejvyšší úrovni.

Grybauskaiteová upozornila, že po třech letech by podle nových statistik mnohé regiony Německa, Španělska, ale například i Česka nebo Maďarska už nemusely splňovat kritéria pro čerpání z fondů. Po vstupu Bulharska a Rumunska v roce 2007 průměrný HDP na hlavu v EU dál klesne.

Ze strukturálních fondů čerpají regiony, jejichž HDP na hlavu nepřesahuje 75 procent průměru EU. Komisařka vyjádřila jisté pochyby, zda se Británie jako nový předseda EU opravdu pokusí dosáhnout dohody o sedmiletém rozpočtu. Přeje si, aby se základem pro další jednání stal návrh vypracovaný Lucemburskem.

Sdílet tento příspěvek