Vědci požadují vyšší podporu výzkumu v EU

13.07.2005

Evropské organizace reprezentující statisíce evropských výzkumníků ze všech vědních disciplín se obrátilo na ministry odpovědné v členských zemích za výzkum s výzvou, aby byla založena Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC), která by disponovala rozpočtem odpovídajícím ekonomickým a sociálním požadavkům doby.

Protože zvýšení výdajů EU na vědu v novém rozpočtovém výhledu není zcela jisté, Iniciativa pro vědu v Evropě (ISE), která funguje jako evropské fórum vědeckých organizací, se obrátila s výzvou k Radě a Evropskému parlamentu, aby byly pro potřeby Evropské rady pro výzkum vyčleněny ročně prostředky ve výši 1,5 – 2 miliardy eur. Tím by mělo být podpořeno plnění záměrů Lisabonské strategie.

Ve výzvě vědců se uvádí, že „Evropa trpí rozporem mezi finanční podporou výzkumné základny a financováním cíleného výzkumu, přičemž první funkce zůstává v kompetenci členských států. Potřebný je jak základní výzkum, tak i cílený výzkum, protože není možná aplikace bez objevu. Každé euro vynaložené na základní výzkum vyvolá násobek eur, které vynaloží průmysl“.

Rada pro konkurenceschopnost na svém neformálním zasedání 11. července 2005 doporučila zřízení „identifikačnho výboru pro řídící orgán Evropské výzkumné rady“.

Sdílet tento příspěvek