Komise plánuje lépe komunikovat s veřejností

22.07.2005
Evropská komise schválila „Akční plán Evropské komise na zlepšení komunikace v Evropě“, který navrhla místopředsedkyně Margot Wallström, obsahuje 50 opatření, jejichž cílem je zlepšit komunikaci v EK.

Margot Wallström se k rozhodnutí Komise vyjádřila takto: „Akční plán zcela konkrétně a pragmaticky zohledňuje politickou prioritu, a to pokračovat dialogu s občany v celé Evropské unii. Dnes jsme přijali rozhodnutí o pracovní metodě, která umožní moderní komunikaci v celé Komisi. Je to nezbytné, pokud bereme vážně potřebu rozsáhlejšího dialogu, konzultací a debaty o roli Unie. Jedná se pochopitelně o úkol, jenž přesahuje působnost Komise. Úspěch závisí hlavně na partnerství s ostatními klíčovými partnery v evropské politice v rámci EU. Je to výzva, které se v tomto roce budeme věnovat v Bílé knize. “

Komise představila nový komunikační přístup, jenž se opírá o tři zásady:

1) Naslouchat. Ne pouze informovat občany EU, ale rovněž jim naslouchat a brát jejich názory v úvahu.

2) Komunikovat, tedy informovat, jak politiky EU ovlivňují každodenní život občanů a jakou přinášejí přidanou hodnotu.

3) Jednat na místní úrovni, což znamená přizpůsobení zpráv jejich adresátům v jednotlivých členských státech a jejich vyjádření prostředky, které tyto adresáti upřednostňují, a v jazyce, jemuž rozumí.

Tohoto přístupu bude dosaženou ve dvou fázích. Po akčním plánu bude následovat Bílá kniha, která zapojí všechny zainteresované subjekty a stanoví cíle politiky a iniciativy, které mají být přijaty ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ve spolupráci s ostatními orgány a subjekty.

Tento akční plán navrhuje pracovní metodu zaměřenou na účinnější využití zdrojů a na zdokonalování komunikace v Evropě.

Bude to například zahrnovat:

  • Koordinaci komunikačních činností v celé Komisi tak, aby se maximalizovalo úsilí a účinněji používaly nástroje komunikace.
  • Lepší používání těch komunikačních prostředků, které lidé upřednostňují, a v jazyce, jemuž rozumí, a to zejména internet a audiovizuální služby.
  • Profesionální přístup ke komunikaci prostřednictvím odborné přípravy úředníků a náboru odborníků na komunikaci.
  • U důležitých návrhů Komise používání postupů, jako je například srozumitelné shrnutí popisující hmatatelný přínos politik EU pro občany.
  • Posilování zastoupení Komise v členských státech za účelem snazšího kontaktu s občany ohledně politik a iniciativ, které jsou předmětem jejich zájmu a/nebo obav, a v jazyce, kterému rozumí.

Sdílet tento příspěvek