Obyvatelé očekávají od Evropské unie mnoho

22.07.2005
Očekávání, které mají evropští občané od EU jsou velká. Občané apelují na činnost unie zejména v oblastech, které považují za nejproblematičtější.

Zveřejněné výsledky průzkumu standardního Eurobarometru, který se uskutečnil v květnu a červnu letošního roku v 30 zemích Evropy (spolu s 25 členy EU byly do průzkumu zahrnuty i Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Chorvatsko a severní část Kypru), se dotazoval na široké spektrum otázek. Mezi nimi se například objevily témata dalšího rozšiřování EU, budoucnosti ústavní smlouvy a evropského rozpočtu nebo prohlubování integrace v Evropě. Do výzkumu byly zahrnuto i všeobecné názory občanů EU a jejich očekávání.

Výsledky ukázaly, že většina občanů očekává aktivní působení EU v těch oblastech, které považují za nejproblematičtější. Paradoxem je, že se nejvíce takových nároků mají Evropané v sociální sféře a ekonomickém rozvoji, tedy v oblastech, kde mají hlavní slovo členské státy a působení unie může být v takových oblastech maximálně nepřímé.

U občanů 25 členských zemí převládá všeobecně pozitivní očekávání budoucnosti v rovině osobního života obyvatel. Pesimistický názor ovšem zastávají ve vztahu k budoucnosti své země. Na otázku, jaké jsou jejich očekávání pro následujících 12 měsíců v pěti různých aspektech (život všeobecně, finanční situace domácností, osobní situace v zaměstnání, ekonomická pozice země, situace na trhu práce) převládaly optimistické názory v prvních třech případech, pesimistické naopak ve zbylých dvou. Nejpozitivnější názory měli respondenti na všeobecný život, který jako lepší hodnotilo 34 procent dotázaných. Naopak nejvíce pesimistů bylo v otázce budoucnosti trhu práce v jednotlivých zemích (42 procent respondentů).

Většina lidí považuje za nejpalčivější problémy nezaměstnanost (50 procent dotázaných), ekonomická situace (27 %), zdravotnictví (17 %) nebo nárůst cen (16 %). Mezi ostatními problémy se objevily i kriminalita (23 %), přistěhovalectví (14 %) a terorismus (10 %, průzkum se ovšem konal před teroristickými útoky v Londýně).
Občané od Evropské unie očekávají, že se bude prioritně věnovat zejména sociální oblasti. Mezi priority například zařadili Evropané i otázky vnitřní bezpečnosti, jako je například boj s organizovaným zločinem nebo obchody s drogami, boj s ilegální emigrací, terorismem apod.

Ve většině prioritních oblastí však orgány Evropské unie nemají žádné přímé kompetence, ty jsou totiž vyhrazeny působení členských zemí. Úspěch unie, a tedy i naplnění očekávání občanů, tak bude záviset na správně zvolených politikách členských zemí.

Sdílet tento příspěvek