Komise opět upozornila na problém diskriminace pracovníků

27.07.2005
Evropská komise potvrdila zákaz, který starým členským státům zakazuje omezovat dočasný přístup pracovníků z nových států v rámci poskytování služeb.

Evropská komise dnes potvrdila zákaz, který starým členským státům zakazuje omezovat dočasný přístup pracovníků z nových států v rámci poskytování služeb. V reakci na řadu stížností z ČR, Polska i Maďarska, které se týkaly diskriminace v některých členských zemích EU, dnes zaslala za tuto činnost naléhavé varování Nizozemsku. Nové země si stěžují, že jejich pracovníci jsou diskriminováni při dočasném poskytování služeb.

Komise varovala Nizozemsko z toho důvodu, že nadále po těchto pracovnících požaduje pracovní povolení. Takový postup podle Komise porušuje zásadu volného pohybu služeb v EU a vylučuje některé podniky z nizozemského trhu a nebo jim přístup na trh ztěžuje. Vydání pracovních povolení totiž trvá delší dobu.

Komise zdůraznila, že na Nizozemsko se vztahuje přechodné období pro volný pohyb pracovníků, nikoli služeb. Takovou výjimku si pro některé služby vyjednaly pouze Německo a Rakousko. Na pracovníka, který přijíždí na základě kontraktu se svou firmou vykonat dočasnou práci a pak se vrací domů, nelze uplatňovat stejné pravidlo jako na jednotlivce, kteří se snaží získat přístup na nizozemský pracovní trh.

Omezení volného pohybu pracovních sil na základě přístupové smlouvy s deseti novými členy platí dva roky od jejich vstupu; na jaře 2006 bude přehodnoceno. Vlády však mají možnost v něm další tři roky pokračovat a v odůvodněných případech ho protáhnout na celkově sedm let.

Sdílet tento příspěvek