Průzkum: Vstup Bulharska a Rumunska v roce 2007 je pravděpodobný

12.08.2005

Bulharsko i Rumunsko by se měly podle odborníků, i přes politické problémy a nutnost provedení klíčových reforem, stát členy EU v plánovaném termínu v roce 2007.

Z šetření agentury Reuters vyplývá, že by se Bulharsko i Rumunsko, i přes politické problémy a nutnost provedení klíčových reforem, měly stát členy Evropské unie v plánovaném termínu v roce 2007.

Z dotazovaných 34 evropských odborníků, jež agentura oslovila na začátku srpna, se vstup Bulharska do unie vyslovilo 70 procent z nich. Vstup Rumunska podporuje 63 % dotázaných. Tyto výsledky kontrastují s údaji podobného průzkumu, který byl proveden v květnu a kdy se pro podporu obou zemí vyslovilo 90 % (v případě Bulharska), resp. 80 % (v případě Rumunska) dotázaných. Podporu obou zemí snížila jejich politická nestabilita. Ta přispívá k tomu, že prosazování klíčových reforem je v obou zemích velmi složité.

Bulharsko je zavřené ve slepé uličce po červnových volbách, kdy bulharská Socialistická strana porazila dosud vládnoucí stranu exkrále Simona II., ale nezískala většinu v parlamentu a jejich navrhovaná menšinová vláda nezískala ve sněmovně podporu. Podobný neúspěch poté zaznamenali i „simeonisté“. Obě strany v současné době obnovují vzájemná jednání s cílem odvrátit konání předčasných parlamentních voleb. Před novým bulharských parlamentem stojí především úkol přijmout klíčové soudní a zemědělské zákony.

V Rumunsku se budou volby konat na podzim, kdy pravděpodobně skončí vláda současného premiéra Calina Tericeanua. Evropská unie při hodnocení jeho vlády vyzdvihla určitý pokrok, ovšem upozornila i na přetrvávající problémy, mezi něž patří například reforma soudnictví nebo snížení korupce ve státní správě.

Pokud se obou zemím nepodaří včas přijmout potřebné reformy, budou muset svůj vstup do unie o rok odložit. Přístupové smlouvy obou zemí budou muset schválit parlamenty všech 25 členských zemí. Evropské kabinety se budou rozhodovat především podle výsledků hodnotící zprávy Evropské unie, která by měla být vypracována do konce letošního roku.

Průzkum se dále zabýval vlivem neúspěšných referend o euroústavě ve Francii a Nizozemsku. Jako ohrožení vstupu obou zemí do EU, vidí výsledek referend více než polovina dotázaných odborníků. Podle odborníků však vstup do unie bude velmi těžký pro státy, které ještě nezačaly se vstupními rozhovory, jako je Turecko, Srbsko nebo Chorvatsko.

Sdílet tento příspěvek