Evropské univerzity se otevírají zahraničním studentům

24.08.2005
Univerzity v řadě členských zemí EU zavádějí změny s cílem přilákat více zahraničních studentů.

Například ve Finsku vznikl plán na zvýšení internacionalizace finských univerzit, Jeho cílem je zdvojnásobení počtu zahraničních studentů. Program není zaměřen na jednotlivé obory, ale obecně. V březnu byla dokonce ustanovena zvláštní komise, která má za úkol zmapovat současnou situaci na finských univerzitách. Výsledky jejího výzkumu by měly být známy za několik dní.

Jedním z prvků nové strategie je zavedení školného pro vysokoškolské studenty ze zemí mimo Evropskou unii a EHS. Podle finského deníku Helsingin Sanomat by jeho výše mohla dosáhnout výše až 10 000 eur za semestr. Platit ho studenti začnou od roku 2007. Podobnou strategii zaujalo i Dánsko, kde podle aktuálních údajů vzrostl počet zahraničních studentů od roku 2002 o 30 procent. Z údajů také vyplývá, že zahraniční studenti v Dánsku tvoří 9 procent jejich celkového počtu a v některých oborech není dokonce ani polovina studentů dánské národnosti.

Univerzity, které se nacházejí v Evropské unii, jsou povinné poskytovat studentům z jiných členských zemí stejné podmínky jako domácím studentům. Toto pravidlo vyvolalo kritiku v některých zemích, protože jim přináší velké náklady. Například opoziční Konzervativci v Británii tvrdí, že daňoví poplatníci zaplatí zhruba73 milionů eur ročně za granty a půjčky pro studenty z dalších zemí EU. Britské ministerstvo školství očekává, že počet studentů z EU v Británii vzroste o 45 procent, ze 63 000 v roce 2003 na 91 000 v roce 2007.

Také v Rakousku se změní přístup na univerzity. Nejvyšší soud EU totiž v červenci rozhodl, že rakouské univerzity musí změnit přístup přijímání studentů. Dosud sice na rakouských univerzitách neexistovaly žádné překážky ve studiu zahraničních studentů, ti se ovšem prokázat přijetím na univerzitu v jejich domovské zemi. Soud toto opatření považuje za diskriminaci na základě původu a je podle něj v rozporu ustanoveními Smlouvy o Evropské unii. Nejvíce by z této změny měli profitovat němečtí studenti.

Ke studiu zahraničních studentů v jednotlivých zemích EU a vyšší mobilitě studentů přispívá především výměnný program EU – Erasmus. V akademickém roce 2003/2004 se ho zúčastnilo více jak 130 000 studentů a proti předcházejícímu roku se jejich počet zvýšil o 9,4 procenta. Nejčastěji evropská mládež mířila za studiem do Španělska (22 000 studentů zúčastněných programu Erasmus) a do Francie (19 000). Tyto země zároveň v rámci programu vyslaly nejvíce studentů do zahraničí. Vzrostl i počet studentů mířících do nových členských zemí. Například v Litvě se jejich počet zvýšil o 56 procent.

Sdílet tento příspěvek