Podle Američanů Evropská unie nadměrně chrání farmáře

24.08.2005

Analytici Rozpočtového výboru amerického Kongresu zjistili, že EU chrání více než stoprocentními cly před zahraniční konkurencí plných 39 procent své zemědělské produkce. EK považuje údaje za zastaralé.

Evropská unie je nejagresivnějším ochráncem svých farmářů a zemědělských odvětví na světě. Zjistila to zpráva nadstranického Rozpočtového úřadu amerického Kongresu (CBO) na základě srovnání extrémně vysokých cel a exportních subvencí. Mluvčí Evropské komise však označila americké údaje za zastaralé, protože neodrážejí nedávnou reformu zemědělské politiky EU.

Analytici CBO zjistili, že EU chrání více než stoprocentními cly před zahraniční konkurencí plných 39 procent své zemědělské produkce. Ve Spojených státech „extrémní cla“ chrání 26 procent této produkce.

EU pak zcela dominuje ve využití exportních subvencí, které jsou dalším prostředkem podpory farmářů a zároveň prvkem, který rovněž omezuje vývozní možnosti chudých zemí. Evropské subvence na vývoz za dotované ceny tvoří 85 až 90 procent celosvětové sumy těchto podpor, zatímco u USA to jsou jen dvě procenta. „EU uplatňuje mnohem více deformujících subvencí než Spojené státy,“ konstatoval ředitel CBO Douglas Holtz-Eakin.

Exportní subvence uplatňuje jen 25 zemí a většina z nich se zavázala je snížit nebo zrušit. Zrušení exportních podpor je jedním z cílů nynějšího Katarského kola jednání o liberalizaci světového obchodu v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Mluvčí EU Stella Zervudakiová ke zprávě uvedla, že je zavádějící, protože je založena na údajích z doby před reformou Společné zemědělské politiky EU z roku 2003. Zpráva ani nebere v potaz výrazný pokles exportních subvencí EU ze 30 procent v roce 1999 na osm procent v roce 2002 a další snížení po reformě v posledních letech. „Jsme připraveni naše exportní subvence plně zrušit,“ potvrdila mluvčí závazek EU.

CBO odhaduje, že celosvětově se každoročně na podporu zemědělské produkce vydává 200 miliard dolarů. Z toho EU dává farmářům téměř 50 miliard dolarů, zatímco Spojené státy asi 17 miliard.
Zemědělské podpory jsou nyní hlavním tématem jednání WTO před prosincovou ministerskou konferencí v Hongkongu. Ta je poslední šancí na sjednání globální obchodní dohody v dohledné době. Předchozí ministerská konference v Mexiku v roce 2003 skončila fiaskem právě kvůli sporům o zemědělství.

Sdílet tento příspěvek