Nová pravidla recyklace stihlo zavést jenom pět zemí unie

02.09.2005
Od poloviny srpna letošního roku se měly členské státy Evropské unie začít řídit novou, přísnější směrnicí o recyklaci obalových odpadů. Ale neřídí se jí.

Od poloviny srpna letošního roku se měly členské státy Evropské unie začít řídit novou, přísnější směrnicí o recyklaci obalových odpadů. Ale neřídí se jí. Do vnitrostátního práva ji totiž stihlo včas převést jen pět z pětadvaceti členských zemí. Podle Evropské komise je jednou z nich – vedle Británie, Rakouska, Německa a Lucemburska – i Česká republika.

„Jsem přesvědčen, že členské státy udělají všechno pro to, aby směrnici co nejdříve převedly do své legislativy, aby nová pravidla mohla začít platit v celé Evropské unii,“ řekl v Bruselu komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.
Nová evropská norma upravuje recyklaci obalů z papíru, plastu, kovu, dřeva a skla. Oproti starší verzi z roku 1994 zvyšuje podíl tohoto obalového odpadu, který by se v zemích členů Evropské unie měl znovu využívat, a ne ukládat na skládkách či pálit.

Zatímco starší směrnice z poloviny devadesátých let nařizovala recyklovat pětadvacet procent odpadů, ta současná počítá minimálně s 55 procenty. Jednotlivé země se limity zavázaly dodržet do roku 2008, respektive 2015.
Češi, Kypřané, Estonci, Maďaři, Litevci, Slováci a Slovinci mají na splnění závazku ještě necelých pět let, Řekové, Irové a Portugalci šest. Malťané si jako cílové datum stanovili rok 2013, Poláci 2014 a Lotyši 2015.
Řada zemí unie plní nové kvóty pro recyklování naopak už v současné době.

Podle statistik jsou evropskými přeborníky v recyklaci obalů Němci, kteří znovu využijí 74 procent vyhozených obalů. Právě Spolková republika však také patří k největším producentům odpadu v Evropské unii. Podle evropského svazu Petcore se sídlem v Nizozemsku tak Němci spolu s Francouzi a Nizozemci například loni „vyrobili“ celkem 60 procent vyhozených PET lahví.
Hned za Němci následují v recyklaci Belgičané (70 procent), Rakušané (66) a Švédové (65). Jen zhruba třetinu obalů zatím recyklují v Irsku, Řecku a Portugalsku.

Sdílet tento příspěvek