Martin Tlapa: Vůči Číně musíme uspět i bez kvót

06.09.2005
Čína obviňuje EU, že brání volnému obchodu. Ve skladech v Evropě se hromadí čínský textil, dovozci a obchodníci hrozí soudem, pokud jej Evropa ihned neuvolní. Někteří výrobci textilu naopak požadují přijetí ochranných kvót.

V souboji evropských obchodníků a výrobců textilu jsou na obou stranách silní soupeři. Za jeden konec s námi tahá Francie a Itálie, za obchodníky lobuje Německo a Seveřané. Někomu se bude muset dát nakonec za pravdu.

Co by řekl Bastiat
Vynikající ekonom Frédéric Bastiat ve svém pamfletu „Petice výrobců svíček“ popisuje fiktivní situaci, kdy výrobci svíček tvrdí, že jsou znevýhodňováni nekalou konkurencí rivala, který má daleko lepší výrobní podmínky. Díky tomu zaplavuje trh svými produkty za nesmírně nízkou cenu. Tím konkurentem je – slunce. Výrobci svíček žádají vládu, aby lidem přikázala zavřít okenice, a chránila tak domácí výrobce.
Potkáváme denně novodobé výrobce drahých svíček. Nesepisují petice, ale pilně ovlivňují ekonomické rozhodování. A tak v EU dotujeme zemědělce, aby neprodukovali zemědělské výrobky, stanovujeme si kvóty na výrobu cukru, abychom vyváželi dotovaný cukr do zemí, které pak nemají šanci se svým cukrem konkurovat a jež se vzpamatovávají z následků ničivých povodní. Měsíční dotace na jednu krávu v EU je údajně dvakrát vyšší než průměrný plat dělníka v chudých afrických zemích.

Jiná evropská cesta
Dánsko tvrdí, že má v textilním průmyslu dnes více lidí než v době, kdy textil vyrábělo: pracují v designu, marketinku a řízení obchodu. Výroba je už dávno v Číně či v jiných zemích s nižšími výrobními náklady. Stejný hlas zaznívá v Evropě z Holandska, Švédska či Velké Británie.
Debata o textilu je dobrá k úvaze o konkurenčních výhodách Evropy a strategii, jaký hospodářský růst podporovat. Česká republika neuspěje (naštěstí) ve mzdovém souboji s čínskými dělníky, ale v souboji o vyšší přidanou hodnotu našich řešení.
Požadujme, aby Čína splnila podmínky pro přiznání statutu tržní ekonomiky, aby firmy vedly řádné účetnictví, dodržovaly ochranu duševního vlastnictví, zákaz dětské práce či ochranu investic. Zkrátka, aby obchod a podmínky byly férové pro všechny. Ale i kdyby se nám podařilo obhájit kroky k omezování rychlého růstu čínského vývozu textilu, dlouhodobě zvítězíme jen přístupem zemí, které omezování dovozu dnes netleskají.

Autor je náměstkem ministra průmyslu

Sdílet tento příspěvek