Evropský parlament se zabýval ochranou dětí

08.09.2005
Nové nařízení Evropského parlamentu prodlužuje patentovou ochranu léčiv určených speciálně dětem. Parlament také vyzval Evropskou komisi k lepší ochraně dětí před závadnými weby.

Na svém středečním zasedání schválil Evropský parlament nové nařízení prodlužující patentovou ochranu léčiv pro děti. Toto nařízení má podpořit vývoj nových léků určených dětem. Běžné léky jsou chráněny 15 let, léky pro děti budou patentově chráněny o půl roku déle. Vývoj léků pro děti je delší a tudíž dražší, než vývoj a testování léků pro dospělé. Z tohoto důvodu se vývoj speciálních léků pro děti farmaceutickým firmám často nevyplatí nebo nejsou léky ani testovány. Schvalovací proces v EP byl vystaven lobbování velkých firem. Za prodloužení patentové ochrany lobbovaly velké farmaceutické firmy. Naopak výrobci generik (léků, kterým již uplynula doba patentové ochrany) z Polska a Maďarska byli proti. Podle odhadů Evropské komise by se tímto opatřením mohl zvýšit zisk jednoho výrobce léčiv až o devět milionů eur za rok, oproti tomu jeho náklady na testování by mohly vzrůst o čtyři mil. eur ročně.

Další tématem věnovaným dětem, o kterém jednali poslanci Evropského parlamentu, byla ochrana nezletilých před škodlivými internetovými stránkami. Poslanci navrhli zřízení internetových domén s koncovkou „kid“, která by díky pravidelné kontrole stránek zajišťovala jejich nezávadnost. Dále poslanci navrhli zřízení telefonické linky, kde by se dospělí mohli informovat o technických možnostech filtrování závadného obsahu. Ke zlepšení bezpečnosti by měla přispět celosvětová osvětová kampaň, upoutávky na vyhledávačích a také zavedení „nálepky kvality“ pro správce serverů, kteří pravidelně kontrolují nezávadnost stránek na jejich serverech uložených. Internet je pro děti dnes hlavním zdrojem zábavy, informací a kontaktu s vrstevníky. Děti u obrazovky počítače tráví více času než už televize.

Sdílet tento příspěvek