Naději pro budoucnost unie představuje „Plán D“

22.09.2005
Klíčovým prvkem plánu eukomisařky Wallströmové je prosazování více demokracie, dialogů a debat v rámci EU. Wallströmová by také ráda pomocí programu přiblížila Evropu občanům.

Evropská komisařka Wallströmová představila na úterním semináři Evropské komise „plán D,“ který je zaměřen na budoucnost Evropské unie. Jeho klíčovým prvkem je prosazování více demokracie, dialogů a debat v rámci EU. Wallströmová by také ráda pomocí programu „přiblížila Evropu občanům.“

Po neúspěšných červnových referendech o euroústavě ve Francii a Nizozemsku nemělo tehdejší lucemburské předsednictví EU připravený žádný „plán B“ k vyřešení nastálé situace. Proto bylo si jednotlivé členské země dali na červnovém summitu určitý „čas na rozmyšlenou,“ během kterého by měla proběhnout široká debata s občany. A právě k tomuto dialogu by měl podle Wallströmové přispět „plán D.“

Plán není záchranná operace

Komisařka nepovažuje svůj plán za záchrannou operaci pro euroústavu, ale „jako začátek širší debaty o vztahu mezi demokratickými institucemi EU a občany.“ Celá iniciativa by měla proběhnout během celého období mandátu současné Komise, ale i po jeho uplynutí. Jako hlavní cíl komisařka stanovila „vytvoření konsenzu o evropském projektu.“

Plán stanovuje sérii debat o otázkách zasahujících do různých oblastí politiky. Patří mezi ně například ekonomický a sociální vývoj Evropy. Komisařka zároveň stanovila konkrétní kroky jejich propagace. Podle ní by měly probíhat:

– pravidelné návštěvy předsedy Komise a jejích místopředsedů v členských zemích, jednání by se měl zúčastnit i evropský komisař dané země;

– evropský Kulatý stůl pro demokracii, který by tvořily mimovládní organizace a další subjekty občanské společnosti a který by diskutoval o povaze „demokratické infrastruktury,“ jež by měla být v Evropě vytvořena;

– využití evropských velvyslanců dobré vůle na regionálních jednáních;

– větší angažování občanů do procesu tvorby politiky přijetím závazku evropských institucí k diskusi, v případě, že budou požádány milionem občanů z dostatečného počtu zemí;

– evropský panel občanů, který by diskutoval o specifických oblastech, s cílem poskytnout konkrétní doporučení pro rozhodovací proces;

– zvýšení participace voličů v evropských volbách a referendech;

– využití speciálního eurobarometru o budoucnosti Evropy;

a využití moderní internetové technologie pro podporu debaty.

Plán komisařky přichází dva měsíce po uveřejnění akčního plánu profesionalizace vnitřních komunikačních schopností Komise. Následovat by ho měla Bílá kniha o komunikaci, včetně návrhů na zlepšení komunikace s vnějšími účastníky politiky unie, mezi něž paří tisk, lobbyistické skupiny, vláda nebo nevládní organizace.

Sdílet tento příspěvek