Komise bude podporovat celoživotní vzdělávání

27.09.2005
Evropská komise investuje více než 30 milionů eur do projektů zaměřených na vzdělávání dospělých. Cílem nové podpory je zvýšení evropské konkurenceschopnosti.

V souvislosti s představením nové iniciativy evropský komisař Ján Figeµ zdůraznil důležitost vzdělávání dospělých. „Vzdělávání nekončí se školní docházkou či univerzitními studiemi. Ve světě rychlých změn, v informačním věku a i vzhledem k demografickému stárnutí je nutné, aby si i dospělí osvojovali nové schopnosti a osvěžovali si znalosti po celý život,“ uvedl.

Nový program se jmenuje Grundtvig a má vylepšit nabídku vzdělávání pro dospělé, jeho kvalitu a dostupnost. Kromě podpory škol by měl být zaměřen i na podporu knihoven, muzeí, nemocnic nebo podpory vzdělání ve věznicích. Do programu se zapojí 31 zemí, v nichž by měly být vzdělávány především sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva.

Komise v rámci první rozdělované podpory vybrala ze 430 žádostí 71 projektů, které mohou získat finanční prostředky ve výši 60.000 až 340.000 eur. Na každém vybraném projektu se podílí 6 až 8 partnerů nejméně ze tří zúčastněných zemí. Celkově plánuje Komise v rámci programu vynaložit 16 milionů eur.

Současně letos a napřesrok budou mít národní agentury v členských zemích pro program Grundtvig k dispozici 17,5 milionu eur. Letos by z této finanční pomoci mělo těžit na 400 „vzdělávacích partnerství“ s účastí téměř 1800 partnerů, jakož i tisícovka pedagogů při stážích v zahraničí.

Podle statistického úřadu Eurostat si průměrně v zemích EU zlepšuje znalosti a kvalifikaci 42 procent dospělých. Z členských zemí nejlepším výsledků v oblasti celoživotního vzdělávání dosáhly Rakousko, Lucembursko, Slovinsko a Dánsko, kde se mezi 25. a 64. rokem života učí přes 80 procent dospělých.

Sdílet tento příspěvek