Britové zkracují neformální říjnový summit

10.10.2005
Británie se rozhodla překvapivě zkrátit neformální říjnový summit EU, plánovaný původně jako dvoudenní, na jeden den. Jeho tématem by měla být pouze budoucnost EU, nikoliv evropský rozpočet.

Británie rozhodla dnes překvapivě zkrátit neformální říjnový summit EU plánovaný původně jako dvoudenní na pouhý jeden den, čtvrtek 27. října. Sdělení vlády potvrdila v Bruselu mluvčí britského zastoupení. Podotkla, že se tak stalo na žádost „několika delegací“.

Nejvyšší představitelé „pětadvacítky“ se tudíž sejdou v deset hodin dopoledne a měli by skončit v šest večer. Mluvčí upozornila, že času na jednání bude zhruba stejně jako podle původního programu, který měl začít ve čtvrtek odpoledne a skončit v pátek v poledne.

Británie trvá na tom, aby se summit zabýval výlučně „budoucností EU“, hlavně důsledky globalizace pro evropskou ekonomiku a osudem evropského hospodářského a sociálního modelu. Nebude se mluvit o rozpočtovém výhledu na léta 2007-13, který se nepovedlo dohodnout loni v prosinci.

Británie po převzetí kormidla EU zrušila řádný podzimní summit a nahradila ho neformální schůzkou, při které se mají státníci bavit o dalším vývoji evropské integrace poté, co negativní referenda ve Francii a Nizozemsku zastavila ratifikaci euroústavy. Měla by tak být stěžejním momentem „přemýšlecí“ pauzy vyhlášené v červnu. Zatím však nevnesla předsedající země do debaty žádné podněty; vypadá to, že jedinými podklady pro jednání na nejvyšší úrovni budou zprávy, které si členské státy objednaly u Evropské komise.

Regiony si přejí urychlenou dohodu

Do Bruselu se mezitím sjíždějí zástupci regionů a měst z celé EU, aby na konferencích, seminářích a recepcích v rámci Týdne regionů, který je společnou iniciativou Evropské komise a Evropského parlamentu, apelovali na členské státy, aby do konce roku schválily sedmiletý rozpočet EU na léta 2007-13.

Týden regionů a měst začal v pondělí velkou konferencí organizovanou Evropskou komisí. Ve středu zasedne Výbor regionů, poradní orgán EU, jehož členy je řada českých hejtmanů. Ti se roztrousí se po šesti desítkách seminářů, výstavách i menších setkáních.

Mezi evropskými regiony panují obrovské ekonomické rozdíly, které stále rostou. Některým mikroregionům se například díky zahraničnímu investorovi výborně daří, zatímco obce o pár kilometrů dál mohou mít značné problémy. Na Slovensku se hospodářská úroveň snižuje od západu na východ, který se potýká s velkou chudobou a vysokou nezaměstnaností.

EU se proti ekonomickým rozdílům snaží bojovat především strukturálními fondy, pomocí kterých pumpuje peníze do chudých oblastí či upadajících městských částí. Tyto peníze například výrazně pomohly Irsku či Španělsku, naopak Řecko je nedokázalo využít tak dobře.

Sdílet tento příspěvek